Tin hoạt động

Hội thảo tham vấn về những phát hiện chính Nghiên cứu về tác động kinh tế của bạo lực gia đình tại Việt Nam

09/07/2015
Bạo lực trên cơ sở giới là một trong những vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra dưới nhiều hình thức trên phạm vi toàn cầu. ở Việt Nam, nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và đang phải chịu đựng những hậu quả kéo dài suốt cả cuộc đời. Những ảnh hưởng về thể chất có thể không khó xác định, nhưng việc đo lường những tổn thất về mặt tinh thần lại là điều không dễ.

Với mục đích cung cấp một ước lượng đáng tin cậy về tổn thất kinh tế liên quan đến bạo lực gia đình ở Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) tại Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu “Tác động kinh tế của bạo lực gia đình tại Việt Nam” với sự tham gia của Viện Gia đình và Giới (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và trường Đại học quốc gia Ireland, Galway, và sự tham vấn từ các cơ quan chính phủ và phi chính phủ. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17/4 đến 21/6/2012 ở 4 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Lạng Sơn, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, đại diện cho 7 vùng trong Điều tra quốc gia về Bạo lực gia đình) với số mẫu định lượng là 1.053 phụ nữ tuổi từ 18-49 được phỏng vấn bảng hỏi. Ngoài ra 79 tổ chức cung cấp dịch vụ và 10 phụ nữ bị bạo lực gia đình có tiếp cận các dịch vụ đã được phỏng vấn sâu.

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội, tổ chức UN Women tại Việt Nam phối hợp với Viện Gia đình và Giới, trường Đại học quốc gia Ireland, Galway tổ chức “Hội thảo tham vấn về những phát hiện chính Nghiên cứu về tác động kinh tế của bạo lực gia đình tại Việt Nam” để chia sẻ những phát hiện ban đầu của cuộc nghiên cứu và mong muốn nhận được những góp ý cho kết quả phân tích và khuyến nghị từ các nhà nghiên cứu, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và các bên có liên quan trước khi hoàn thiện và công bố báo này.

Đến tham dự Hội thảo có các đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam như: UN Women tại Việt Nam, Quỹ dân số Liên hiệp quốc, UNICEF tại Việt Nam..; đại diện cơ quan chính phủ và tổ chức chính trị-xã hội phụ trách về vấn đề này như: Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại diện nhiều tổ chức nghiên cứu và đào tạo về gia đình và giới, v.v..

Mở đầu Hội thảo là phần trình bày về bối cảnh nghiên cứu của bà Suzette Mitchel, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của kết quả nghiên cứu tác động kinh tế của bạo lực gia đình sẽ là cơ sở để tổ chức UN Women tại Việt Nam lập kế hoạch chiến lược và ưu tiên cho các chương trình phòng chống và can thiệp bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam trong thời gian tới. Phần tiếp theo là bài trình bày của PGS.TS Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới về phương pháp và tổ chức thực địa của nghiên cứu này. Những phát hiện chính của cuộc nghiên cứu do TS Nata Duvurry, trường Đại học quốc gia Ireland, Galway trình bày.

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam, các cơ quan chính phủ và phi chính phủ. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng đây là một nghiên cứu quan trọng hiện còn thiếu ở Việt Nam và cần có những nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn. Và nếu các chương trình phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng trên cơ sở các ước lượng về tổn thất kinh tế sẽ là cách tuyên truyền hiệu quả và thiết thực nhất, giúp người dân và cộng đồng có được nhận thức rõ ràng về hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ và gia đình của họ. Nhiều câu hỏi và ý kiến đã chia sẻ về phương pháp nghiên cứu và những thách thức khi tiến hành nghiên cứu như: tính đại diện của mẫu nghiên cứu, cách tính toán chi phí tổn thất trực tiếp và gián tiếp, khó khăn trong thu thập thông tin về chi phí tổn thất, nhất là chi phí liên quan đến việc vận hành hệ thống dịch vụ dành cho nạn nhân bạo lực... Dự kiến báo cáo hoàn thiện sẽ được công bố vào dịp Ngày Quốc tế chấm dứt bạo lực chống lại phụ nữ, 25 tháng 11 năm 2012.

M.K.