Lãnh đạo viện

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/12/2017)

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Điện thoại: 024.39330435
Email: thichuong@gmail.com

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/12/2017)

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Đặng Thị Hoa
Học vị: Tiến sỹ Dân tộc học
Điện thoại: 024.3933 0102

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới (07/12/2017)

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Nguyễn Hữu Minh
Học hàm: Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
Điện thoại: 024.32181790

Các tin cũ hơn.................................................