Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

5

226301

Lãnh đạo viện

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (02/04/2019)

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
ĐT: 84 24 3933 0435 (cq) 0913 880678 (DĐ)
Email: thittm.ifgs@vass.gov.vn

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (02/04/2019)

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Đặng Thị Hoa
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Dân tộc học
Điện thoại: 024.3933 0102

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới (02/04/2019)

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
ĐT: 84 24 3933 0435 (cq) 0913 880678 (DĐ)
Email: thittm.ifgs@vass.gov.vn

Các tin cũ hơn.................................................