Lãnh đạo viện

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/01/2016)

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới: Nguyễn Hữu Minh
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
Điện thoại: 04-39330435

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/01/2016)

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Điện thoại: 04-3976 2430
Email: thichuong@gmail.com

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/01/2016)

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Đặng Thị Hoa
Học vị: Tiến sỹ Dân tộc học
Điện thoại: 04-3933 0102

Các tin cũ hơn.................................................