Liên kết web
Số lượt truy cập

10

150490

Hoạt động Khoa học

Hội thảo khoa học quốc gia: “Lao động nữ chưa qua đào tạo - Những vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số” (19/12/2018)

Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Lao động nữ chưa qua đào tạo - những vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số”.

Tọa đàm khoa học “Công việc chăm sóc trong các gia đình hiện đại: Khả năng chống chịu và gắn kết của thế hệ trung niên trong việc chăm sóc cho người cao tuổi ở Việt Nam” (08/10/2018)

Trong vài thập niên trở lại đây, già hóa dân số đang trở thành một thách thức mang tính toàn cầu. Là một trong những quốc gia được ghi nhận có tốc độ già hóa nhanh cùng với những biến đổi kinh tế - văn hóa – xã hội như xu hướng di cư nông thôn – đô thị, di cư quốc tế, Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách to lớn trong việc chăm sóc cho người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, sáng ngày 26/9/2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với trường đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh tiến hành tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Công việc chăm sóc trong các gia đình hiện đại: Khả năng chống chịu và gắn kết của thế hệ trung niên trong việc chăm sóc cho người cao tuổi ở Việt Nam” tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả sơ bộ nghiên cứu khoa học năm 2018 Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (20/09/2018)

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai hệ đề tài cơ sở về “Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam giai đoạn 1976-1986”. Đây là hệ đề tài thuộc hướng nghiên cứu về lịch sử gia đình Việt Nam, tiếp nối hệ đề tài về lịch sử gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 1960-1975 năm 2017.

Bộ KH&CN luôn quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ nghiên cứu khoa học (20/09/2018)

Hội thảo do Chi hội Nữ trí thức Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ KH&CN và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức. Đây là diễn đàn bổ ích để chia sẻ, lan tỏa tinh thần đam mê vượt lên khó khăn của phụ nữ trong hoạt động KH&CN, đồng thời giúp cho những người hoạch định chính sách có thêm thông tin để nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ trong hoạt động KH&CN.

Hội thảo quốc tế: "Tăng cường sự tham gia xã hội trong chăm sóc người cao tuổi: Đối thoại chính sách và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam, Nhật Bản và Vương quốc Anh" (20/09/2018)

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam diễn ra nhanh trong bối cảnh nước ta vẫn là một nước có mức thu nhập trung bình thấp. Sự chuyển đổi nhân khẩu học do già hóa dân số này đang và sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, là thách thức lớn với hệ thống an sinh của Việt Nam, khi hiện chỉ có khoảng 30% người cao tuổi được hưởng lương hưu và trợ cấp, còn rất nhiều người cao tuổi vẫn phải tự lao động kiếm sống hoặc dựa vào gia đình.

Hội thảo khoa học “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng” (20/09/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), sáng ngày 5/3/2018, tại 27 Trần Xuân Soạn, Đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (KHXH-GĐ/16-19/02) do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chủ trì, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”.

Hội thảo khoa học: Thực trạng và các yếu tố tác động đến bạo lực gia đình hiện nay (28/03/2018)

Ngày 6/2/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học công bố một số kết quả bước đầu của đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/04). Đề tài do TS Đặng Thị Hoa làm Chủ nhiệm và thuộc chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quản lý.

Hội thảo khoa học “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển” (22/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 16/3/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển”.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (02/01/2018)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, trong tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu hệ 10 đề tài cấp cơ sở năm 2017. Thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới trong và ngoài Viện. Trong số các đề tài cấp cơ sở, tám đề tài thuộc chủ đề lịch sử gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 và hai đề tài thuộc chủ đề nghiên cứu luận án của cán bộ hiện đang là nghiên cứu sinh.

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 2017 : THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (06/12/2017)

Chiều ngày 24/11/2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017: “Thực hiện quyền được đối xử công bằng và đảm bảo an toàn của lao động nữ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam” do TS. Trần Thị Hồng làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở gồm có: GS.TS.Nguyễn Hữu Minh (Chủ tịch hội đồng), GS.TS.Trịnh Duy Luân (Phản biện 1), TS.Trần Thị Minh Thi (Phản biện 2), PGS.TS.Lê Ngọc Văn (Ủy viên hội đồng), TS.Đặng Thị Hoa (Ủy viên hội đồng).

Các tin cũ hơn.................................................