Liên kết web
Số lượt truy cập

39

2127914

Hoạt động Khoa học

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024

14/03/2024
Ngày 12/3/2024, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024 giữa các phòng và tạp chí thuộc Viện. Dự Lễ phát động và ký Giao ước thi đua có TS Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng, TS Trần Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Viện, các trưởng phó phòng và tương đương, và toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.
TS. Nguyễn Đình Tuấn phát động
phong trào thi đua năm 2024

Phát động phong trào thi đua năm 2024, TS Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng, chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khẳng định, những kết quả công tác năm 2023 của Viện đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua và của toàn thể viên chức và người lao động trong việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ. Năm 2024, hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, TS Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Viện, những thành tích đã đạt được trong năm 2023, và thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", đề nghị toàn thể viên chức và người lao động của Viện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024, phát huy tinh thần yêu nước, năng lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Ảnh: Đại diện các phòng ký  Giao ước thi đua năm 2024

 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024, đại diện các phòng và tạp chí đã ký Giao ước thi đua, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

 

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện đã công bố các quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, tặng Bằng khen cho 01 tập

Ảnh: Đại diện các Phòng nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 Ảnh: Các cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023

thể cấp phòng đã có thành tích xuất sắc 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 tập thể cấp phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; các quyết định của Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ban chấp hành Công đoàn Viện cũng đã công bố và trao tặng các quyết định khen thưởng cho tổ công đoàn và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn năm 2023, các cá nhân có đóng góp nổi bật cho hoạt động phong trào của công đoàn năm 2023.

 

2024

 

Trần Thị Hồng