Liên kết web
Số lượt truy cập

15

63837

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách - Chặng đường 30 năm của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Tháng 3 năm 2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tròn 30 tuổi. Với chức năng là một viện nghiên cứu cơ bản quốc gia về lĩnh vực gia đình và giới, trong 30 năm qua Viện đã triển khai nhiều nghiên cứu và thu được những kết quả quan trọng về mặt khoa học và tư vấn chính sách, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào sự nghiệp chung của dân tộc. Bài viết này lược lại một số nét chính về thành quả hoạt động của Viện trong nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách những năm qua(1).

HỘI THẢO KHOA HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIỮA KỲ NĂM 2017, VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, ngày 25/9/2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ báo cáo kết quả sơ bộ hệ 8 đề tài cơ sở và cấp Bộ độc lập năm 2017 theo hai chủ đề: (1) Nghiên cứu về hôn nhân và gia đình; và (2) Trẻ em và phụ nữ với cộng đồng và xã hội.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi