•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Đề xuất quy định những người sống với nhau như vợ chồng là đối tượng của bạo lực gia đình

Chiều 5/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Nhiều ý kiến tập trung vào việc xem xét mở rộng đối tượng thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Không chỉ là người đã ly hôn mà còn là thành viên gia đình của người đã ly hôn và những người sống chung với nhau như vợ chồng.

Giới thiệu hai cuốn sách Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam

Trân trọng giới thiệu với đồng nghiệp và các quý vị độc giả hai cuốn sách chuyên khảo: Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1960-1975 (PGS.TS. Trần Thị Minh Thi và GS.TS. Nguyễn Hữu Minh đồng chủ biên) và Hôn nhân và Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 1976-1986 (PGS.TS. Trần Thị Minh Thi chủ biên). Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2022. Đây là công trình tập thể của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi