•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Đối thoại chính sách: Bàn về biện pháp bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. Luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình.Theo báo cáo tổng kết 14 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các tỉnh thành trên cả nước phát hiện 318.647 vụ bạo lực gia đình.

Hội thảo “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững”

Ngày 30/6/2022, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An về việc triển khai Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp bộ “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững” tại TP. Vinh để chia sẻ các kết quả nghiên cứu của đề tài và trao đổi thảo luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý về nội dung này, phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến dân số và phát triển của tỉnh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi