Liên kết web
Số lượt truy cập

52

72822

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Lễ Công bố và Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 16/11/2017, tại Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, trụ sở số 27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS.Trần Thị Minh Thi giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, trong tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu hệ 10 đề tài cấp cơ sở năm 2017. Thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới trong và ngoài Viện. Trong số các đề tài cấp cơ sở, tám đề tài thuộc chủ đề lịch sử gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 và hai đề tài thuộc chủ đề nghiên cứu luận án của cán bộ hiện đang là nghiên cứu sinh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi