Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính (07/01/2016)

Trưởng phòng: Vũ Xuân Hiển
Học vị: Thạc sĩ Quản lý Nhà nước, Cử nhân Hán Nôm
Email: vuxuanhienhn@yahoo.com
Đt: 04 3825 2372

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (20/07/2016)

Giới thiệu về Phòng
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển và quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện.
ĐT: 04.39332986

Phòng Thông tin - Thư viện (07/01/2016)

Email: thuvienphunu@gmail.com

Phó trưởng phòng phụ trách:
Họ tên: Lê Thị Hồng Hải
Học vị: Thạc sĩ Xã hội học
Email: honghai.ifg@gmail.com
Đt: 04 3933 1744

Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (07/01/2016)

27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com
Điện thoại: 04 3933 1743; Fax: 04 933 2890

Trưởng phòng :
Ths. Hà Thị Minh Khương

Các tin cũ hơn.................................................