Tin hoạt động

Hội thảo tập huấn “Giới và biến đổi khí hậu: Từ nhận thức đến hành động”

09/07/2015
Nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án hợp tác giữa Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UNWomen) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) về “Tăng cường năng lực để lồng ghép giới trong xây dựng và thi hành luật và chính sách – Giai đoạn II”, hội thảo tập huấn về “Giới và biến đổi khí hậu: Từ nhận thức đến hành động” đã được tổ chức trong các ngày từ 26-28 tháng 9 năm 2011 tại thành phố Hòa Bình. Hội thảo thu hút sự tham gia của các giảng viên là những chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm và hơn 30 học viên là cán bộ làm công tác bình đẳng giới của tỉnh Hòa Bình, cán bộ của UN Women, cán bộ Vụ Bình đẳng giới (BLĐTBXH), cán bộ các viện nghiên cứu và sinh viên các trường đại học.

Nhìn nhận biến đổi khí hậu sẽ có những tác động khác nhau đối với nam giới và nữ giới và nguy cơ biến đổi khí hậu làm gia tăng bất bình đẳng giới và làm chậm đi những tiến bộ về bình đẳng giới, hội thảo tập huấn lần này tập trung vào bốn mục tiêu chính, bao gồm: (1) Tăng cường năng lực trong lĩnh vực bình đẳng giới và biến đổi khí hậu; (2) Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và biến đổi khí hậu; (3) Tăng cường kiến thức về bình đẳng giới và biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam; (4) Tăng cường kỹ năng đóng góp vào hoạt động lồng ghép các khía cạnh giới trong các chính sách về biến đổi khí hậu, và ngược lại, đưa quan điểm về biến đổi khí hậu vào các nỗ lực lồng ghép giới.

Hội thảo được chia thành 5 chuyên đề. Chuyên đề 1 điểm lại các khái niệm liên quan đến lồng ghép giới, giới thiệu về biến đổi khí hậu và các hiểm họa khó lường của biến đổi khí hậu, giới thiệu thể chế và khung pháp lý quốc tế và Việt Nam. Chuyên đề 2 đề cập đến những tác động mang yếu tố giới của biến đổi khí hậu trong từng lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, an ninh lương thực, tài nguyên nước, v.v. Chuyên đề 3 chia sẻ những chiến lược của nam và nữ nhằm đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Chuyên đề 4 phân tích khả năng thích ứng và nỗ lực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dựa trên những kinh nghiệm thực tế tại một số nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Chuyên đề 5 giới thiệu một số nguyên tắc trong lồng ghép giới và cung cấp một số công cụ cơ bản trong lồng ghép giới vào các chương trình, dự án và chính sách.

Trong quá trình tập huấn, các chuyên gia đã áp dụng các phương pháp như: trình bày, hỏi đáp, làm việc nhóm và thảo luận nhằm cung cấp các thông tin kiến thức nền để học viên có thể áp dụng vào công việc hàng ngày của mình. Có thể nói, các kiến thức về giới hay biến đổi khí hậu không phải là các kiến thức mới đối với các học viên, tuy nhiên, điểm khác biệt gây hứng thú cho các học viên chính là cách tiếp cận giới trong công tác phòng ngừa và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Lê Việt Nga