Tin hoạt động

Hội thảo: Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh

09/07/2015
Ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2011, Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam và Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ đồng tổ chức Hội thảo với chủ đề: Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh. Hội thảo đã quy tụ gần 60 đại biểu Việt Nam và quốc tế, bao gồm các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, các giảng viên đại học, các nhà hoạt động xã hội đến từ các Viện, các trường và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Hội thảo được chia làm 5 phiên họp. Phiên họp 1 có chủ đề là Nghiên cứu về giới ở Việt Nam: Một tổng quan về các khía cạnh lý thuyết và phương pháp. Phiên họp 2: Khía cạnh giới trong giáo dục và đào tạo. Trong phiên họp này PGS.TS. Trần Hữu Quang trình bày kết quả nghiên cứu về chiều kích giới trong sách giáo khoa của nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam; cho thấy xu hướng thiên lệch giới trong sách giáo khoa, trong đó bao hàm một số khía cạnh có thể được coi là có tính định kiến giới. Các tham luận còn lại tập trung phân tích những tiến bộ và những vấn đề còn tồn tại trong thực trạng bình đẳng giới trong các trường học, cùng những phân tích về khoảng cách giới liên quan đến tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ đi học chung.

Phiên họp 3: Phụ nữ trong gia đình tập trung vào việc phân tích các khảo sát định tính và định lượng (i) về các vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, (ii) về nữ doanh nhân trong vấn đề tìm đến sự cân bằng giữa các vai trò qua các chiều cạnh như: kỳ vọng của xã hội và gia đình; việc thu xếp thời gian dành cho việc thực hiện các vai trò; các áp lực và những nỗ lực vượt qua các tình huống xung đột, (iii) về sự so sánh vị thế và vai trò phụ nữ trong gia đình và cộng đồng trong cộng đồng người Việt, Chăm và Khmer. Ngoài ra còn có các tham luận về vai trò của cô dâu Việt Nam trong gia đình đa văn hóa, về bạo lực gia đình, và về sự khác biệt giới trong chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS.

Phiên họp 4: Phụ nữ trong những nhóm xã hội bao gồm nhiều tham luận như Phụ nữ làm quản lý và lãnh đạo trong khu vực công ở Việt Nam của PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, Những người phụ nữ nông thôn di cư ra Thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống và sức khỏe của họ của ThS Nguyễn Thị Ngân Hoa và các tham luận khác về xuất khẩu lao động, về tín dụng qui và giảm nghèo cho phụ nữ yếu thế nhìn ở khía cạnh giới.

Các bài tham luận trong Phiên họp 5: Từ nhận thức đến hành động phác họa những câu chuyện thành công của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong đó có tham luận nói về Hoạt động của Hội phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phần thảo luận của các phiên họp, các chuyên gia nghiên cứu và các cán bộ làm công tác phát triển đề cao những chia sẻ phong phú về phương pháp luận và kết quả phân tích của các bài tham luận. Các chuyên gia nghiên cứu cũng mong muốn có những hội thảo tiếp theo để các nhà nghiên cứu có dịp gặp gỡ trao đổi kết quả nghiên cứu mới hơn về giới.

Nguyễn Đặng Minh Thảo