Tin hoạt động

Hội thảo khoa học: Gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập

09/07/2015
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (1987 – 2012), Viện Gia đình và Giới tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Nhà nước trao tặng và Hội thảo khoa học “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập” với sự góp mặt của các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực gia đình và giới trong cả nước. Lễ Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba và Hội thảo khoa học sẽ được tổ chức:

Thời gian: 8h00-17h00 Thứ Hai, Ngày 26/3/2012

Địa điểm: Hội trường 3D, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 1A Liễu Giai, Hà Nội

Mục đích của Hội thảo là nhận diện và phân tích xu hướng biến đổi các mối quan hệ gia đình và giá trị gia đình trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và đề xuất những ý tưởng nghiên cứu gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập ở Việt Nam. Hội thảo sẽ được chia thành 4 chủ đề:

Chủ đề 1: Những vấn đề chung.

Chủ đề 2: Tính đa dạng của gia đình.

Chủ đề 3: Mối quan hệ gia đình

Chủ đề 4: Giá trị gia đình

Viện Gia đình và Giới trân trọng cảm ơn tất cả các tác giả đã gửi rất nhiều bài viết về các vấn đề khác nhau liên quan đến các chủ đề nêu trên của Hội thảo. Tất cả các bài viết gửi về sẽ được tập hợp thành kỷ yếu phục vụ hội thảo và một số bài sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo.

 

Liên hệ

Trần Thị Cẩm Nhung

Phòng Quản lý Khoa học - Viện Gia đình và Giới

ĐT: 04.39332986 ĐTDĐ: 0904.808818

Email: ifgs@hn.vnn.vn ; tran.cam.nhung@gmail.com

Website: http://ifgs.org.vn