Liên kết web
Số lượt truy cập

41

2017593

Hoạt động Khoa học

Hội thảo khoa học: “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”

03/04/2020
Trong khuôn khổ Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), sáng ngày 5/3/2018, tại 27 Trần Xuân Soạn, Đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (KHXH-GĐ/16-19/02) do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chủ trì, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Ban Chỉ đạo Chương trình Gia đình và các Chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình; TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, đại diện cơ quan chủ trì Đề tài. Đồng thời, hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học thuộc các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức và cơ quan khác chuyên nghiên cứu và quan tâm đến vấn đề hôn nhân, gia đình.

 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Trần Thị Minh Thi nhấn mạnh về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định rằng, ở Việt Nam sự ổn định của gia đình chính là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Gia đình có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân mà cả trong việc thực hiện các chức năng xã hội, giữ gìn và chuyển giao các giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đầu tư cho gia đình cũng là đầu tư cho phát triển bền vững.

 

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 và các cuộc điều tra lớn về gia đình đều xác nhận rằng hôn nhân là phổ biến ở Việt Nam. Hiện nay, tuy có nhiều hình thức gia đình đang tồn tại, không chỉ dựa vào yếu tố kết hôn, nhưng việc coi kết hôn như một tiền đề để hình thành gia đình vẫn là điều được nhiều người khẳng định.

 

TS. Trần Thị Minh Thi nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự; đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của việc phân tích các chỉ báo hôn nhân (tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, tiêu chuẩn chọn bạn đời cho phù hợp lối sống hiện đại, quyền quyết định hôn nhân) nhằm nhận diện những đặc điểm cơ bản cũng như đánh giá được sự biến đổi về hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, TS. Trần Thị Minh Thi nhấn mạnh cần chú trọng nghiên cứu vấn đề hôn nhân ở Việt Nam hiện nay một cách hệ thống và khoa học nhằm đề xuất những chính sách thích hợp cho sự phát triển của gia đình Việt Nam. Qua đó mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ cộng đồng các nhà khoa học, quản lý, hoạch định chính sách để phát triển hơn nữa các nghiên cứu lí luận và thực tiễn về hôn nhân và gia đình Việt Nam, đưa các nghiên cứu khoa học lên một tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng đất nước.

 

 Trong báo cáo đề dẫn, GS.TS. Nguyễn Hữu Minh đã phân tích rõ mục tiêu, phương pháp và kết quả nghiên cứu bước đầu về đề tài Hôn nhân.

 

Mục tiêu chính của đề tài:

 

1/ Xác định các đặc điểm của sự hình thành hôn nhân.

2/ Xác định các đặcđiểm sắp xếp nơi ở sau kết hôn.

3/ Nhận diện những trải nghiệm hôn nhân của các cặp vợ chồng, đặc biệt trong giai đoạn đầu chung sống.

4/ Đánh giá chất lượng một số khía cạnh của hôn nhân.

5/ Đánh giá tác động của các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội đến hôn nhân hiện nay.

6/ Dự báo xu hướng biến đổi, đặc điểm hôn nhân ở nước ta trong thời gian tới và đề xuất những định hướng chính sách cho vấn đề hôn nhân.

 

Hội thảo gồm 2 phiên họp:

 

Phiên 1: Hôn nhân – sự bắt đầu một gia đình mới  (GS.TS. Trịnh Duy Luân và TS.Trần Thị Minh Thi chủ trì). Các báo cáo trình bày trong phiên họp này đã tập trung phân tích đặc điểm chung của hôn nhân; khác biệt giữa các nhóm xã hội về đặc điểm tìm hiểu và lựa chọn bạn đời; sắp xếp nơi ở sau hôn nhân của gia đình Việt Nam.

 

Phiên 2: Chất lượng đời sống hôn nhân (PGS.TS. Lê Ngọc Văn và TS. Đặng Thị Hoa chủ trì). Các diễn giả đã trình bày sâu các nội dung như sự hài lòng hôn nhân; sự thể hiện tình cảm vợ chồng và hài lòng trong hôn nhân; bất đồng trong hôn nhân ở Việt Nam hiện nay.

 

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật hữu ích nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách ở các bộ, ban ngành về kết quả nghiên cứu của Đề tài. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần bổ sung các phát hiện đã có của Đề tài, trên cơ sở đó gợi mở những đề xuất về mặt chính sách cho việc củng cố mối quan hệ hôn nhân trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

 

2018

Nguyễn Thu Trang

 

 


Các tin cũ hơn.................................................