Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

17

242358

Hoạt động Khoa học

Tọa đàm: Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam

06/05/2017
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm: “Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam”. Đồng chủ trì tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đặng Thị Bích Liên, GS. TS Nguyễn Hữu Minh- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và TS. Trần Tuyết ánh- Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định, việc triển khai nghiên cứu hạnh phúc của người Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc không chỉ khẳng định cam kết với quốc tế mà còn góp phần minh chứng bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cung cấp những tri thức nền tảng trong việc hình thành quan niệm, sự lựa chọn hạnh phúc của người dân. Điều này cũng giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng chiến lược phát triển, quản lý sự phát triển xã hội một cách bền vững. 

Nội dung cuộc tọa đàm tập trung vào bốn nhóm vấn đề sau: 1- Lý luận, các quan điểm học thuật về hạnh phúc và sự cần thiết nghiên cứu hạnh phúc ở Việt Nam. 2- Quan niệm về hạnh phúc từ các hướng tiếp cận về tôn giáo, dân tộc và giới ở Việt Nam. 3- Giải pháp thiết thực, khả thi xây dựng tiêu chí gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình ở Việt Nam hiện nay. 4- Vấn đề về an sinh xã hội, tác động của văn học nghệ thuật đối với hạnh phúc của người Việt Nam.

Tham luận “Hạnh phúc và sự cần thiết nghiên cứu hạnh phúc ở Việt Nam” do PGS. TS Lê Ngọc Văn - Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trình bày nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu hạnh phúc ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu khoa học về hạnh phúc sẽ hiểu được quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam là như thế nào, khác gì với những đặc trưng về hạnh phúc của các nước khác. Theo cách tiếp cận văn học, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của văn học đối với hạnh phúc con người thông qua việc giúp cân bằng lại mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, con người với con người và với đời sống vật chất bên ngoài họ. ở khía cạnh tôn giáo học, GS. TS Hồ Sỹ Quý trình bày về hạnh phúc trong quan niệm của một số nhóm tôn giáo. Trong bài tham luận của GS. TS Lê Thị Quý, các tiêu chí của gia đình Việt Nam hạnh phúc được đưa ra phân tích trao đổi, trong đó GS Quý cho rằng, hạnh phúc gia đình chính là cơ hội phát triển bình đẳng cho các thành viên trong gia đình. TS Đặng Thị Hoa phân tích các quan niệm về hạnh phúc của người dân tộc thiểu số. TS. Hồ Bất Khuất trình bày tham luận với chủ đề: “An sinh xã hội- nền tảng hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững”. Cũng cùng chủ đề này, nhà nghiên cứu Ngô Quang Hưng bàn luận về Nền tảng hạnh phúc gia đình. Theo đó, ông nhấn mạnh: Tình yêu là nền tảng hạnh phúc. Bài tham luận của TS. Lê Thị Bích Hồng tập trung vào chủ đề: Xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình hiện nay.

Sau phần trình bày tham luận, Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn, nhà báo đối với việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.

5/2017

Vân Nương

 

 

 


Các tin cũ hơn.................................................