Liên kết web
Số lượt truy cập

123

2127875

Hoạt động Khoa học

Tiến độ thực hiện đề tài “Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” (Mã số ĐTĐL.XH-03/15)

17/05/2017
Tiến độ thực hiện đề tài “Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” (Mã số ĐTĐL.XH-03/15)

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam thích ứng với chuẩn quốc tế, đồng thời mang những đặc trưng riêng của người Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:

1. Làm rõ quan niệm về hạnh phúc trong điều kiện của đất nước và con người Việt Nam hiện nay;

2. Phân tích thực trạng về hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay;

3. Xác định chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam và có khả năng so sánh quốc tế, trước hết là so sánh với các quốc gia có trình độ phát triển gần với Việt Nam;

4. Nghiên cứu tạo cơ sở cho việc định hướng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, đề tài xây dựng 04 nội dung:

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp luận và khung phân tích về hạnh phúc và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc;

Nội dung 2: Thực trạng quan niệm và sự lựa chọn hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay qua điều tra thực nghiệm trên phạm vi toàn quốc;

Nội dung 3: Xây dựng chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (qua kết quả phân tích quan niệm, thực trạng hạnh phúc và nhu cầu của người Việt Nam);

Nội dung 4: Định hướng chính sách phát triển kinh tế - xã hội mang lại hạnh phúc cho người dân.

Bên cạnh đó, đề tài còn liên kết nghiên cứu với các tổ chức trong nước và quốc tế như:

Liên kết với các tổ chức trong nước, đề tài phối hợp cùng 03 Vụ/Viện. Cụ thể: Viện Xã hội học là cơ quan phối hợp chính trong thực hiện điều tra, thu thập thông tin định tính và định lượng ở các điểm nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan phối hợp chính trong tổ chức và biên soạn các chuyên đề. Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan phối hợp chính trong thực hiện tổ chức các hội thảo.

Liên kết với tổ chức quốc tế, đề tài hợp tác cùng Trung tâm dữ liệu Hạnh phúc Thế giới (World Database of Happiness) thuộc Đại học Rotterdam, Hà Lan. Hiện tại, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hạnh phúc Thế giới có khoảng hơn 2.400 nghiên cứu về đánh giá cuộc sống và đó chính là một phần trong cơ sở dữ liệu thế giới về hạnh phúc.

Đến thời điểm hiện tại, đề tài đã hoàn thành đúng theo kế hoạch nội dung 1 và nội dung 2. Trong đó có một số hoạt động nổi bật như: hoàn thành khảo sát tại05 tỉnh/thành (Ninh Bình, Sơn La, Đắc Lắc, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang) với tổng mẫu là 2.500 phiếu hỏi và 192 phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm. 03 hội thảo đã được tổ chức tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đắc Lắc.

Đề tài đang tiếp tục triển khai nội dung 3 và nội dung 4 theo đúng tiến độ. Đến tháng 3/2018, đề tài sẽ tổ chức nghiệm thu với mục tiêu đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu hợp đồng đã ký kết.

5/2017

Hương Trầm


Các tin cũ hơn.................................................