Liên kết web
Số lượt truy cập

37

2127944

Hoạt động Khoa học

Hoạt động nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2016 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

03/04/2020
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016, trong hai ngày 7-8/12/2016, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2016 của Viện. Tham gia các Hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Viện, đại diện phòng QLKH và HTQT và các thành viên của đề tài.

8 đề tài khoa học cấp Viện đã được nghiệm thu bao gồm:

 

1/ Đề tài “Phụ nữ đơn thân ở Việt Nam qua khảo sát trường hợp tại Hà Nội” do Ths. Vũ Thị Cúc làm chủ nhiệm. Đề tài nêu lên một số đặc điểm của phụ nữ đơn thân, nguyên nhân và hệ quả xã hội, hệ thống hóa được các văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến vấn đề phụ nữ đơn thân.

 

2/ Đề tài “Vai trò người con cả trong gia đình đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. Khảo sát trường hợp tại xã hạ Bằng huyện Thạch Thất” do Ths. Lê Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm.  Đề tài tìm hiểu quan niệm về vai trò của người con cả trong gia đình; việc thực hiện vai trò của người con cả trong gia đình nông thôn trong thời gian qua: những thuận lợi, khó khăn, những áp lực mà người con cả phải đối mặt; những chiến lược/giải pháp của người con cả để thực hiện vai trò của mình trong gia đình.

 

3/ Đề tài “Biến đổi chất lượng dân số trẻ em dưới 6 tuổi trong giai đoạn 2000 – 2015 (qua phân tích một số cuộc khảo sát quốc gia)’ do Ths. Trần Quý Long làm chủ nhiệm. Đề tài phân tích sự biến đổi chất lượng dân số trẻ em dưới 6 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng; phân tích những cơ hội và thách thức về chất lượng dân số trẻ em dưới 6 tuổi trong giai đoạn tiếp theo.

 

4 / Đề tài “Biến đổi chức năng tâm lý - tình cảm của các gia đình ở các nước trên thế giới và Việt Nam” do Ths.  Nguyễn Hà Đông làm chủ nhiệm. Đề tài phân tích thực trạng biến đổi chức năng tâm lý-tình cảm của các gia đình trên thế giới và Việt Nam; và phân tích các yếu tố tác động đến sự thay đổi chức năng đó.

 

5/ Đề tài “Phân công lao động và quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc thiểu số” do Ths. Trần Thị Thanh Loan làm chủ nhiệm. Đề tài nhận diện một số chiều cạnh về phân công lao động và quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc thiểu số ở hai hình thức gia đình mẫu hệ và phụ hệ trong 5 năm gần đây.

 

6/ Đề tài “Tuổi kết hôn lần đầu và một số yếu tố tác động qua phân tích một số cuộc khảo sát” do Ths. Trần Thị Cẩm Nhung làm chủ nhiệm. Đề tài  tổng quan các nghiên cứu đã có về tuổi kết hôn lần đầu và phân tích cơ sở dữ liệu sẵn có của một số cuộc khảo sát gần đây nhằm tìm hiểu về khuôn mẫu tuổi kết hôn lần đầu hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố tác động đến tuổi kết hôn lần đầu.

 

7/ Đề tài “Vai trò của người phụ nữ trong làng nghề truyền thống (qua nghiên cứu 2 làng nghề truyền thống tại Hà Nội)” do Ths. Nguyễn Đức Tuyến làm chủ nhiệm. Đề ttài tổng quan để phát hiện những vai trò trong gia đình của phụ nữ làng nghề truyền thống trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tiến hành nghiên cứu định tính bước đầu 2 làng nghề ở Hà Nội để làm rõ hơn vai trò trong gia đình của người phụ nữ trong làng nghề truyền thống.

 

8/ Đề tài “Ảnh hưởng của mối quan hệ vợ chồng đến quan niệm hạnh phúc của người phụ nữ (qua khảo sát tại Ninh Bình)” do Ths. Bùi Hương Trầm làm chủ nhiệm. Đề tài nhận diện quan niệm hạnh phúc của người phụ nữ và phân tích ảnh hưởng của mối quan hệ vợ chồng tới quan niệm hạnh phúc của người phụ nữ.

 

Các Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của  8 đề tài. Các đề tài đều thực hiện tốt, đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu, triển khai và thu thập thông tin phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra Kết quả, có 6 đề tài đạt loại khá và 2 đề tài đạt loại xuất sắc.

 

2017

Vũ Thị Cúc


Các tin cũ hơn.................................................