Tin hoạt động

Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2013 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

02/02/2016
Nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học thường niên, trong tháng 6 và tháng 8 năm 2014, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức 2 Hội thảo khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học năm 2013 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Tham dự Hội thảo gồm có Lãnh đạo Viện và các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

Hội thảo thứ nhất được tổ chức vào ngày 19/6/2014, được chia làm 2 phiên với các chủ đề: Nghiên cứu về phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, và Nghiên cứu về gia đình. Phiên thứ nhất với chủ đề Nghiên cứu về phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, gồm 3 báo cáo: Giới và lao động việc làm ở nông thôn kể từ khi gia nhập WTO; Bạo lực đối với người cao tuổi trong gia đình và một số vấn đề đặt ra; Tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tại phiên thứ hai, là các báo cáo về chủ đề Nghiên cứu về gia đình như: Hệ giá trị gia đình Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Bình); Quan niệm, mức độ và các yếu tố tác động đến hạnh phúc gia đình: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ngãi; Ly hôn: Một số vấn đề lý thuyết, phương pháp và hướng nghiên cứu cần quan tâm.

Hội thảo tiếp theo được tổ chức vào ngày 22/8/2014, gồm 2 phiên họp với các chủ đề: Nghiên cứu về quan hệ gia đình và giới và Nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên. Phiên họp thứ nhất với chủ đề Nghiên cứu về quan hệ gia đình và giới, gồm 3 báo cáo: Mối quan hệ cha mẹ - con cái vị thành niên trong đời sống tâm lý, tình cảm ở Bắc Trung bộ; Một số yếu tố tác động đến mối quan hệ người cao tuổi và con cháu trong gia đình hiện nay: Nghiên cứu trường hợp Bắc Ninh; Một số vấn đề giới ở khu vực phi chính thức trong giai đoạn hiện nay. Tại phiên họp thứ hai về chủ đề Nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên, gồm các báo cáo: Quyền chăm sóc sức khỏe trẻ em: Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay; Chăm sóc trẻ em trong gia đình dưới góc độ giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; và cuối cùng là báo cáo về Định hướng giá trị của vị thành niên làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong phát triển làng nghề bền vững.

Các báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi cả về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Đánh giá kết quả của các Hôi thảo này, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho rằng: Các buổi Hội thảo khoa học này đã đạt được mục tiêu giới thiệu và chia sẻ các kết quả nghiên cứu của Viện trong thời gian qua, gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo; đồng thời Hội thảo cũng là cơ hội để thu hút các cán bộ nghiên cứu trẻ được tham gia tích cực hơn vào hoạt động nghiên cứu và trao đổi khoa học để nâng cao năng lực nghiên cứu.

Phí Hải Nam