Hoạt động Khoa học

Tọa đàm khoa học tháng 11 năm 2015 - Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

11/05/2017

Trong khuôn khổ các hoạt động sinh hoạt khoa học năm 2015, ngày 19 tháng 11 năm 2015, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức buổi tọa đàm khoa học về chủ đề chính sách chăm sóc trẻ em và phương pháp nghiên cứu công việc gia đình.

Thành phần tham dự buổi tọa đàm gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng chủ tọa; TS. Trần Thị Minh Thi, Phó viện trưởng đồng chủ tọa cùng các cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Tại buổi tọa đàm có 3 tham luận được trình bày và thảo luận. (i) Thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Việt Nam từ năm 2000 – 2015; (ii) Một số khái niệm về công việc gia đình và chỉ báo đo lường các yếu tố tác động về khả năng tham gia công việc gia đình và (iii) Một số cách tiếp cận và lý thuyết trong nghiên cứu công việc gia đình.

Các bài tham luận tại toạ đàm đã cung cấp cho người tham dự những thông tin hữu ích nghiên cứu cơ bản về gia đình: khái niệm về công việc gia đình, các lý thuyết, cách tiếp cận trong nghiên cứu công việc gia đình. Đồng thời các tác giả cũng đề cập đến các vấn đề chính sách và việc thực hiện chính sách chăm sóc chăm sóc trẻ em, chính sách chăm sóc người cao tuổi, giúp việc gia đình, các yếu tố tác động đến khả năng tham gia công việc gia đình của nữ và nam trong gia đình.

Các ý kiến trao đổi và thảo luận tại buổi tọa đàm cho rằng đối với nghiên cứu về công việc gia đình cần xác định rõ khái niệm và lý thuyết sẽ triển khai trong đề tài.

Buổi tọa đàm diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp khác nhau từ góc độ lý luận đến thực tiễn và chính sách. Các chủ đề trong buổi tọa đàm sẽ là gợi ý hữu ích cho việc xây dựng chủ đề trao đổi và thảo luận trong Chi Đoàn thời gian sắp tới.

2015

Thanh Loan