Liên kết web
Số lượt truy cập

35

2127941

Tin hoạt động

Tập huấn: Phân tích nhân tố

13/04/2016

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức buổi Tập huấn về Phương pháp phân tích Nhân tố tại Hội trường 1 – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Mục đích của buổi tập huấn nhằm cung cấp cho các cán bộ nghiên cứu một số thông tin cơ bản về kỹ thuật phân tích nhân tố trong các nghiên cứu khoa học xã hội.

Giảng viên chính của buổi tập huấn là PGS.TS. Phan Thị Mai Hương – Viện Nghiên cứu Tâm lý – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong quá trình tập huấn, giảng viên đã cung cấp các kiến thức ban đầu về kỹ thuật phân tích nhân tố trong nghiên cứu khoa học xã hội, cụ thể: Khái niệm phân tích nhân tố và những đặc trưng cơ bản; Ứng dụng của phân tích nhân tố; Điều kiện để phân tích nhân tố; Phương pháp thực hiện phân tích nhân tố… Tại buổi tập huấn, giảng viên đưa ra các ví dụ và bài tập thực hành về phân tích nhân tố, qua đó các cán bộ tham dự buổi tập huấn nắm được những bước cơ bản trong kỹ thuật phân tích nhân tố.

Kết thúc buổi tập huấn, Ban tổ chức hi vọng các cán bộ nghiên cứu sẽ vận dụng các kiến thức về kỹ thuật phân tích nhân tố vào phân tích các nghiên cứu của Viện trong thời gian tới.

Thanh Loan