Liên kết web
Số lượt truy cập

39

2127896

Tin hoạt động

Hội thảo giữa kỳ đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2016

15/11/2016
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2016, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động khoa học thường niên năm 2016, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ báo cáo kết quả và tiến độ các đề tài khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở của Viện. Hội thảo thu hút sự tham gia của lãnh đạo và các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Hội thảo chia làm bốn phiên họp với bốn chủ đề: nghiên cứu về phụ nữ, nghiên cứu về trẻ em, nghiên cứu về gia đình và nghiên cứu về giới. Phiên họp thứ nhất do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh chủ trì, gồm ba đề tài: “Vai trò của phụ nữ qua công việc gia đình (TS. Trần Thị Hồng); “Vai trò của người phụ nữ trong làng nghề truyền thống - Nghiên cứu hai làng nghề truyền thống tại Hà Nội (ThS. Nguyễn Đức Tuyến); “Một số vấn đề lý thuyết trong nghiên cứu về phụ nữ đơn thân” (ThS. Vũ Thị Cúc).

Phiên thứ hai do TS. Trần Thị Minh Thi chủ trì với các báo cáo về chủ đề trẻ em, bao gồm: Báo cáo thường niên 2016: Chăm sóc con cái trong gia đình Việt Nam hiện nay” (ThS. Lê Ngọc Lân); Biến đổi chất lượng dân số trẻ em dưới 6 tuổi trong giai đoạn 2000-2015: Qua phân tích một số cuộc khảo sát quốc gia” (ThS. Trần Quý Long); và “Quyền trẻ em trong gia đình ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp từ 10 đến 17 tuổi” (ThS. Đặng Bích Thủy).

Phiên thứ ba do PGS.TS. Lê Ngọc Văn chủ trì, đề cập đến các vấn đề trong gia đình, bắt đầu với phần trình bày của PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh về đề tài cấp Bộ Mối quan hệ dòng họ với cuộc sống gia đình ở nông thôn Việt Nam qua 30 năm đổi mới”. Tiếp đến là hai đề tài cấp cơ sở: Vai trò của người con cả trong gia đình đồng bằng Bắc Bộ - Qua nghiên cứu trường hợp thôn Đầm Quán, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội” (ThS. Lê Thị Hồng Hải) và Biến đổi chức năng tâm lý – tình cảm của các gia đình ở các nước trên thế giới và Việt Nam” (ThS. Nguyễn Hà Đông).

Phiên họp cuối cùng do TS. Đặng Thị Hoa chủ trì chia sẻ những kết quả đạt được cho đến nay của các đề tài nghiên cứu về giới, bao gồm đề tài “Ảnh hưởng của mối quan hệ vợ chồng đến quan niệm hạnh phúc của người phụ nữ - Qua khảo sát tại Ninh Bình (ThS. Bùi Thị Hương Trầm); Phân công lao động và quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc thiểu số” (ThS. Trần Thị Thanh Loan); và Tuổi kết hôn lần đầu và một số yếu tố tác động qua phân tích một số cuộc khảo sát” (CN. Trần Thị Cẩm Nhung).

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhận xét và đánh giá của các đại biểu tại Hội thảo, các chủ nhiệm đề tài cấp bộ và cấp cơ sở sẽ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của đề tài. Đánh giá chung, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, khẳng định rằng, cho dù còn có những khó khăn và trở ngại trước mắt, các đề tài về cơ bản đã hoàn thành tốt phần công việc chính và đảm bảo tiến độ đã ký kết. Ông cũng cho rằng những góp ý và nhận xét của các đại biểu tham dự Hội thảo là thực sự hữu ích cho các chủ nhiệm đề tài trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc phân chia có hệ thống các đề tài cấp bộ và cấp cơ sở sẽ tạo nguồn dữ liệu, tài liệu bổ ích, làm nền tảng cho định hướng nghiên cứu khoa học trong những năm tiếp theo của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Đào Hồng Lê