Liên kết web
Số lượt truy cập

22

2017414

Tin hoạt động

Lễ Trao cờ thi đua của Chính phủ và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

04/04/2020
Chiều ngày 24/12/2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Lễ Trao cờ thi đua của Chính phủ và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Thị Minh Thi – Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới và TS. Lê Ngọc Lân, Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị vinh dự được đón tiếp GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế, Công đoàn Viện Hàn lâm, Đoàn thanh niên và đại biểu từ Viện thuộc Viện Hàn lâm cùng sự tham dự đầy đủ của công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Phần thứ nhất của Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị Minh Thi trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Báo cáo nêu rõ, tiếp nối thành tích năm 2018, năm 2019 với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hoàn thành kế hoạch nghiên cứu trong giai đoạn 5 năm (2015- 2020) và xác định nhiệm vụ nghiên cứu của giai đoạn tiếp theo (2020-2025), Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, thực hiện các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2019 với những nhiệm vụ quan trọng, kết quả thể hiện ở các mặt công tác sau:

 

Về công tác quản lý điều hành, Viện đã thực hiện nghiêm túc đảm bảo kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính như đánh giá công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng các văn bản quản lý, thực hiện công tác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới, sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số.

 

Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện tiếp tục triển khai thành công các loại hình đề tài gồm đề tài hợp tác quốc tế, đề tài nhà nước, đề tài NAFOSTED, các đề tài cấp Bộ thuộc “Chương trình Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình gia đình), các đề tài cấp Bộ độc lập và hệ đề tài cơ sở. Cụ thể năm 2019, Viện đã thực hiện 02 đề tài cấp nhà nước, hoàn thành và nghiệm thu cấp Bộ có 03 đề tài trọng điểm cấp Bộ thuộc Chương trình gia đình; 04 đề tài cấp bộ độc lập, và 09 đề tài thuộc hệ đề tài cấp cơ sở. Các đề tài do Viện thực hiện đã Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng và hàm lượng chuyên môn, 2 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình gia đình và 02 đề tài cơ sở được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc. Các kết quả nghiên cứu của Viện đã góp phần phát hiện làm rõ và lý giải những vấn đề mới nảy sinh của gia đình Việt Nam, chỉ ra những đặc điểm và xu hướng biến đổi của hôn nhân gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; đồng thời đưa ra các dự báo về xu thế phát triển trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, phụ nữ và giới ở Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2019, Viện được nhiệm vụ nghiên cứu mới là được phê duyệt bổ sung 01 nhiệm vụ cấp Bộ “Biên soạn bộ sách Hôn nhân và gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1960–1975” (Tập 1) và “Hôn nhân và gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986” (Tập 2) thực hiện trong 02 năm 2019 và 2020 nhằm nhận diện đặc điểm và khuôn mẫu hôn nhân gia đình đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước và bổ sung những khoảng trống trong nghiên cứu về gia đình thời kỳ này.

 

Về hoạt động xuất bản, năm 2019, các cán bộ của Viện đã đạt được thành tích ấn tượng về xuất bản trong nước và quốc tế. Viện đã xuất bản 2 chương sách quốc tế, 5 bài báo quốc tế, 21 bài tham dự hội thảo quốc tế được tổ chức tại nước ngoài. Đối với xuất bản phẩm trong nước, Viện có 01 chương sách, 39 bài tạp chí đăng trên các tạp chí chuyên ngành và 23 bài tham dự hội thảo trong nước và 23 báo cáo hội thảo khoa học quốc gia. Nội dung của các xuất bản phẩm thể hiện kết quả trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trong như phụ nữ tham gia chính trị, việc làm, bạo lực gia đình, người cao tuổi, giới, trẻ em và dân tộc thiểu số.

 

Về hoạt động tư vấn chính sách, Viện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực gia đình và giới của các bộ, ngành trung ương. Đóng góp các báo cáo chắt lọc gửi Lãnh đạo Viện Hàn lâm về các vấn đề liên quan đến gia đình và bình đẳng giới. Trong năm 2019, nhiều cán bộ đã tham gia hoạt động tư vấn chuyên môn nghiên cứu cho các bộ ngành như Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam... Ngoài ra, một số các cán bộ của Viện còn trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn chính sách như góp ý xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi vừa được Quốc hội phê duyệt. Một số cán bộ còn chủ động tham gia hoạt động tư vấn, đánh giá dự án do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện; tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, và giảng dạy tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam,  các trường Đại học trong nước như Đại học Việt Nhật, Đại học Văn hóa, Học viện Phụ nữ... Cùng với đó, Viện đã và đang thực hiện các hoạt động ký kết và hợp tác với các đối tác là các tổ chức quốc tế, các trường đại học nước ngoài. Có thể nói, vai trò của Viện trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách về lĩnh vực gia đình, giới, bình đẳng giới, trẻ em, người cao tuổi… ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2019 Viện được giao viết các báo cáo khuyến nghị thuộc Chương trình gia đình, báo cáo tham luận tại Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng cho Thủ tướng chủ trì, viết báo cáo chuyên đề cho Đề tài Tổng kết 10 năm cương lĩnh phát triển đất nước và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 để phục vụ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Về hợp tác quốc tế, Viện tiếp tục duy trì và mở rộng các mạng lưới hợp tác thông qua các hoạt động nghiên cứu, viết sách, tham gia hội thảo quốc tế, ký các văn bản ghi nhớ, v.v. Các kết quả đạt được từ các hoạt động hợp tác quốc tế đã tạo được uy tín và sự tin tưởng, đánh giá cao của các đối tác quốc tế. Viện tích cực thông tin đến các cán bộ trong Viện về các cơ hội học bổng, các chương trình tài trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước nhằm mở rộng các cơ hội tham gia và nâng cao kỹ năng thực hiện nghiên cứu độc lập của các cán bộ trong Viện.

 

Báo cáo tổng kết năm 2019 của Viện đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của cán bộ Viện và đại biểu tham dự. Đây là sự kế thừa những thành tựu đã đạt được từ những năm trước cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Lãnh đạo Viện và của tập thể cán bộ của Viện. Một số ý kiến đã nêu ra một số thách thức và đề xuất thêm phương hướng để nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, hoạt động xuất bản ấn phẩm quốc tế và xuất bản tạp chí điện tử. Các ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị của các đại biểu tham dự tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung cho phương hướng năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, thay mặt đoàn đại biểu của Viện Hàn lâm, ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ đã phát biểu chúc mừng thành tích xuất sắc của Viện đã đạt được trong năm 2019, thể hiện rõ nhất trong hoạt động nghiên cứu từ số lượng các loại hình đề tài và số lượng đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc và loại khá, đặc biệt là  số lượng bài viết công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, đánh giá cao sự phối hợp hoạt động của Viện với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Đồng thời tiếp nhận những khuyến nghị của Viện về vấn đề văn bản điều hành và bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao cho Viện trong thời gian tới để sớm đảm bảo cơ cấu giữa các phòng nghiên cứu.

 

Phần tiếp theo của buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Viện Hàn lâm đã công bố Quyết định số 1020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15 tháng 8 năm 2018 trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu Viện Gia đình và Giới vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Thay mặt cho Viện Hàn lâm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó chủ tịch Viện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trao phần thưởng cao quý này cho Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

Phát biểu chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm đã chúc mừng và đánh giá cao thành tích đã được trong năm 2019 và trong những năm qua của Viện thể hiện qua vinh dự được trao tặng Danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ. Nhấn mạnh rằng, đây là danh hiệu thi đua rất cao quý không phải đơn vị nào trong Viện Hàn lâm cũng đạt được vì để đạt được danh hiệu này các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm phải trải qua nhiều bước xét duyệt và rất ít đơn vị đạt tiêu chuẩn. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng, đây là nỗ lực không mệt mỏi đáng biểu dương của Lãnh đạo Viện, của Cấp ủy cũng như toàn thể cán bộ Viện qua nhiều giai đoạn; đồng thời nhấn mạnh phong trào thi đua không chỉ là mục tiêu đạt danh hiệu khen thưởng mà còn là tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân, tạo tinh thần yêu nước và đặc biệt là tạo sáng kiến đột phá cho tập thể để đạt mục tiêu đề ra. Năm 2019, Viện đã tích lũy được những thành tích từ nhiều năm qua và Báo cáo tổng kết của Viện đã thể hiện rất rõ và đầy đủ kết quả công tác trên nhiều phương diện như nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm quốc tế, hợp tác quốc tế, hội thảo trong và ngoài nước, đặc biệt công tác hỗ trợ như công tác tạp chí, đoàn thể, văn nghệ. Với những thành tích đã được chứng tỏ Viện đã có nhiều ý tưởng đột phá lớn và có năng lực để thực hiện những ý tưởng dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Viện từ nhiệm kỳ trước và hiện nay, tin tưởng rằng Viện sẽ còn có những bước tiến xa hơn, đồng thời mong muốn Viện tiếp tục phát huy được các thành tích bằng các hành động cụ thể để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được. Đây cũng là thành tích đáng tự hào của Viện bởi tuy là đơn vị có quy mô nhỏ nhưng thành tích và tầm ảnh hưởng trong công tác thi đua, nghiên cứu của Viện đã vượt ra khỏi quy mô thông thường của Viện.

 

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng đã chia sẻ một số yêu cầu và thách thức trong thực hiên nhiệm vụ của năm 2020, theo đó Viện Hàn lâm tập trung nâng chuẩn về khoa học, quản lý khoa học và sẽ ứng dụng chỉ số KPI (Chỉ số đo lường hiệu quả công việc) trong đánh giá năng lực chuyên môn, đánh giá thi đua, tính đến các chỉ số như có bài báo quốc tế, tiến độ nghiệm thu các đề tài theo hợp đồng, kỳ hạn xuất bản tạp chí… Đánh giá về hoạt động nghiên cứu, GS.TS Đặng Nguyên Anh cho rằng Viện đã có nhiều thế mạnh trong nghiên cứu cơ bản cũng như nghiên cứu ứng dụng vì vậy mong muốn năm 2020 Viện sẽ tập trung nghiên cứu về vấn đề giới và bình đẳng giới, bởi Viện đã làm rất tốt các nghiên cứu về gia đình trong thời gian qua và việc phát triển bình đẳng giới là vấn đề được Chính phủ rất quan tâm… Bàn về vấn đề xuất bản tạp chí điện tử/online, GS.TS Đặng Nguyên Anh cho rằng, trong thời gian tới Viện Hàn lâm cần phải có bước đột phá trong quản lý, điều hành xuất bản tạp chí điện tử bởi hình thức xuất bản này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm kinh phí, giảm được công tác quản lý, phát hành tạp chí. Phó Chủ tịch Viện hy vọng rằng Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới sẽ là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xuất bản tạp chí điện tử, đồng thời đề nghị Viện Hàn lâm cho phép thí điểm cơ chế cho loại hình xuất bản này.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí đã thay mặt công chức, viên chức, người lao động của Viện cảm ơn sự biểu dương và động viên của lãnh đạo Viện Hàn lâm, và cho rằng đây sẽ là động lực cho tập thể cán bộ Viện hoàn thành tốt công tác năm 2020, đồng thời bày tỏ quyết tâm của tập thể Viện để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Về các hướng nghiên cứu, Viện xin tiếp thu các chỉ đạo của Phó chủ tịch Viện. Năm 2020, Viện mong muốn được ủng hộ triển khai các điều tra có quy mô về bình đẳng giới, phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn tiếp theo. Để đẩy mạnh việc xuất bản và chia sẻ kết quả nghiên cứu, Viện mong muốn Viện Hàn lâm sớm triển khai chủ trương xuất bản điện tử các tạp chí khoa học để việc phổ biến kết quả nghiên cứu được rộng rãi hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành và đầu tư chiều sâu vào chất lượng bài viết và biên tập, phản biện. PGS.TS Trần Thị Minh Thi xin tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm. Thay mặt cho công chức, viên chức và người lao động của Viện cam kết tiếp tục nỗ lực trong công tác chuyên môn, đào tạo và tư vấn chính sách để những năm tiếp theo hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế, đào tạo của Viện tiếp tục giữ vững được truyền thống và có thành tựu cao hơn nữa để đóng góp vào thành tích chung của Viện Hàn lâm và đóng góp chung vào phát triển xã hội. Đồng thời, Viện mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Viện Hàn lâm trên mọi lĩnh vực công tác và sự phối hợp hiệu quả từ các ban chức năng và đơn vị giup việc của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

 

 

2020

Hà Thị Minh Khương