Liên kết web
Số lượt truy cập

45

2017576

Tin hoạt động

Trao đổi khoa học với Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc về vấn đề “Phụ nữ và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường”

04/04/2020
Trong khuôn khổ mở rộng hợp tác nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hợp tác Quốc tế, Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc tổ chức buổi trao đổi khoa học về vấn đề “Phụ nữ và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường” vào ngày 25/4/2019 . Buổi trao đổi có sự tham dự của đại diện Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, lãnh đạo và các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc KWDI hiện đang khởi động dự án nghiên cứu về về vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ Bắc Triều Tiên, trong đó có đề cập tới quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Việt Nam và Trung Quốc được lựa chọn làm trường hợp so sánh. 

 

Buổi trao đổi khoa học gồm có hai nội dung chính, các nhà khoa học của KWDI chia sẻ ý tưởng và nội dung nghiên cứu và các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chia sẻ quá trình xây dựng và phát triển chính sách, các kết quả nghiên cứu về vai trò, vị thế và trao quyền cho phụ nữ. Tiến sĩ Trịnh Thái Quang trình bày báo cáo về“Các chính sách cơ bản về gia đình và công việc chăm sóc tại Việt Nam” tập trung giới thiệu những chính sách, chương trình quan trọng nhất liên quan tới phụ nữ và gia đình từ sau khi giải phóng đất nước năm 1975, và lấy Đổi Mới làm mốc thời gian so sánh sự biến đổi về chính sách. Nội dung “Xu hướng giới trong gia đình và vị thế phụ nữ Việt Nam” do Tiến sĩ Trần Thị Hồng trình bày hướng tới ba vấn đề, bao gồm: Giới trong gia đình Việt Nam đã thay đổi như thế nào; Vai trò trong gia đình của phụ nữ và nam giới Việt Nam hiện nay so với trước Đổi Mới; Đổi Mới có tác động như thế nào tới cuộc sống gia đình và việc chăm sóc của phụ nữ Việt Nam. Bài trình bày cho thấy sự chuyển đổi vai trò giới mạnh mẽ trải qua thời gian từ quá khứ, tới giai đoạn chiến tranh, giành độc lập, và sau Đổi Mới. Theo đó, Đổi Mới là dấu mốc tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ, khiến những quan niệm thành kiến về vai trò giới đã giảm bớt so với trước kia, cơ hội giáo dục và cơ hội việc làm được nâng cao giúp phụ nữ được tăng cường nguồn lực kinh tế - xã hội, Đổi Mới cũng hỗ trợ phát triển dịch vụ gia đình như nhà trẻ, người giúp việc, mua sắm trực tuyến, và các thiết bị gia đình hiện đại.

 

Buổi gặp mặt đã có những trao đổi cởi mở giữa các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc và mở ra những cơ hội trao đổi, hợp tác mới trong thời gian tới.

 

2019


Phan Huyền Dân