Liên kết web
Số lượt truy cập

25

1889473

Tin hoạt động

Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới - tập thể hội tụ tinh hoa trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới

23/06/2020
Như phần lớn Chi bộ các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là mảnh đất hội tụ những thành viên ưu tú là các nhà nghiên cứu khoa học có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới. Ưu điểm này của Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cũng là sự tiếp nối truyền thống hơn 30 năm của Chi bộ đã chỉ đạo và đồng hành cùng Viện từ khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Phụ nữ (tiền thân của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới) vào năm 1987 cho đến nay.
  • Chi bộ của những nhà nghiên cứu khoa học có học hàm, học vị cao, có thâm niên trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gia đình và giới

 

Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới hiện có 13 đảng viên chính thức,  trong đó có 5 đảng viên nam và 8 đảng viên nữ, có 03 đảng viên là lãnh đạo Viện (Viện trưởng và Phó viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn), hơn 50% đảng viên là viên chức quản lý cấp Phòng và 1 đảng viên có học hàm giáo sư, 2 đảng viên có học hàm phó giáo sư, hơn 50% đảng viên có học vị tiến sỹ (7 đảng viên là viên chức quản lý cấp Phòng, 7 đảng viên có học vị tiến sỹ), 5 đảng viên có học vị Thạc sĩ. Trong 5 năm vừa qua, Chi bộ đã kết nạp thêm 01 đảng viên mới, tiếp nhận 02 đảng viên chuyển công tác đến, làm thủ tục cho 04 đảng viên chuyển công tác, nghỉ hưu.

 

Điều đáng chú ý là nhiều đảng viên trong Chi bộ là các nhà nghiên cứu đã có thâm niên và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới như: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, nguyên là  Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, Nghiên cứu viên chính; PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Nghiên cứu viên cao cấp, Ủy viên Chi Ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; TS. Lê Ngọc Lân, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Trưởng phòng Nghiên cứu Các vấn đề xã hội, Nghiên cứu viên chính.

 

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng có nhiều đảng viên kiêm nhà nghiên cứu trẻ nhiều triển vọng về lĩnh vực gia đình và giới như: TS. Trần Thị Hồng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng nghiên cứu Phụ nữ và Giới, Nghiên cứu viên chính; Nghiên cứu sinh Trần Quý Long, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị Thành niên, Nghiên cứu viên chính; TS. Bùi Thị Hương Trầm, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Gia đình, Nghiên cứu viên chính; TS. Trịnh Thái Quang; ThS. Lỗ Việt Phương, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế.v.v..

 

Đây là ưu điểm tiếp nối truyền thống nhiều năm trước của Chi bộ, luôn có sự tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên của những đảng viên kiêm nhà nghiên cứu khoa học kì cựu trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới như: GS. Lê Thi, TS. Trần Thị Vân Anh, PGS.TS. Lê Ngọc Văn.v.v..

 

Những thành tựu đáng ghi nhận về nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nói riêng và của giới nghiên cứu ở Việt Nam nói chung trong lĩnh vực gia đình và giới đều có sự góp công không nhỏ của những đảng viên- nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm này.

 

  • Những thành tựu nổi bật của tập thể Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

 

Điều đầu tiên có thể nhận thấy là thành tựu nổi bật của tập thể Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thể hiện rõ nét nhất trong chuyên môn của Viện là nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gia đình và giới. Về hoạt động khoa học, Chi bộ đã chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo Viện giám sát, thúc đẩy các đề tài hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.  

 

Hiện nay, hệ thống đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ mà Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian vừa qua và thời gian tới hầu hết đều do các đảng viên, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu khoa học có học hàm học vị cao và có nhiều kinh nghiệm trong Chi bộ làm chủ nhiệm đề tài và thành viên chủ chốt của các đề tài. Đề tài "Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số nước ta", mã số CTDT.21.17/16-20, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do GS.TS Nguyễn Hữu Minh làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài “Vấn đề ly hôn của các cộng đồng tộc người ở Tây Nam Bộ hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và hệ quả xã hội”, thực hiện năm 2017-2019 do PGS. TS. Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm đề tài. Các đề tài cấp Bộ thuộc “Chương trình Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình) của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện năm 2019 gồm 03 đề tài trọng điểm: đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh chủ nhiệm; đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Trần Thị Minh Thi chủ nhiệm; đề tài “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” do PGS.TS. Đặng Thị Hoa chủ nhiệm. Trong năm 2019, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai 04 đề tài cấp Bộ: đề tài “Vai trò người cao tuổi trong xã hội Việt Nam đang già hóa” do PGS.TS. Trần Thị Minh Thi chủ nhiệm; đề tài “Mối quan hệ của người đã xây dựng gia đình riêng với anh chị em ruột ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình)” do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh chủ nhiệm; đề tài “Lựa chọn hôn nhân và các hình thức chung sống của công nhân khu công nghiệp” do PGS.TS. Đặng Thị Hoa và Th.S. Bùi Thị Hương Trầm đồng chủ nhiệm; đề tài “Chất lượng tham gia của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở” do TS. Trần Thị Hồng chủ nhiệm. Năm 2021-2022, có 2/3 đề tài cấp Bộ được xét duyệt do đảng viên trong Chi bộ làm chủ nhiệm: đề tài “Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: Thực trạng và một số vấn đề xã hội đang đặt ra” do PGS.TS. Trần Thị Minh Thi chủ nhiệm; đề tài “An sinh xã hội của người cao tuổi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc: chính sách và thực tiễn” do TS. Lê Ngọc Lân chủ nhiệm.

 

Ngoài ra, hàng năm Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có hệ thống các đề tài cấp viện được thực hiện bởi các chủ nhiệm đề tài là các đảng viên trẻ trong Chi bộ.

 

Kết quả về mặt khoa học là trong năm 2019, 01 đề tài cấp nhà nước đã hoàn thành và đang làm thủ tục nghiệm thu; 01 đề tài cấp nhà nước đang triển khai đúng tiến độ; 03 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình gia đình đã nghiệm thu đúng tiến độ và trong đó có hai đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc; triển khai đúng tiến độ 04 đề tài cấp Bộ độc lập theo kế hoạch của năm 2019; triển khai và nghiệm thu đúng tiến độ 09 đề tài cấp cơ sở. Đồng thời, mở mới một nhiệm vụ biên soạn sách về đời sống hôn nhân gia đình thời kỳ 1960-1986, mở mới một số đề tài hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài nước về chủ đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, bình đẳng giới, phụ nữ.Trong năm 2019, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của năm.

 

Chi ủy phối hợp với lãnh đạo Viện chỉ đạo, thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động công tác chuyên môn, đặc biệt là các đề tài nhà nước, đề tài quốc tế, đề tài cấp bộ, và đề tài cấp cơ sở hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ.

 

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, trong đó có sự đóng góp rất lớn của nhiều đảng viên trong Chi bộ, có nhiều xuất bản phẩm có chất lượng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo quốc tế trong và ngoài nước. Kết quả nghiên cứu khoa học đã bám sát được chức năng nghiên cứu cơ bản, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần giải đáp những vấn đề cấp bách mà xã hội đang đặt ra.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Các đảng viên là Lãnh đạo Viện luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo và thực hiện công tác chuyên môn; có sự phối hợp tốt trong công tác với chi ủy. Các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của Viện, trước hết là các đồng chí trong cấp Ủy, lãnh đạo Viện, các đồng chí phụ trách các phòng, các đồng chí đứng đầu các đoàn thể được xác định là lực lượng đi đầu, gương mẫu, trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Các đảng viên là cán bộ nghiên cứu, cán bộ các phòng chức năng luôn nghiêm túc, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Về tổ chức, Chi bộ đã chỉ đạo quán triệt các Nghị quyết, Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng bổ sung và cập nhật các quy chế, quy định quản lý hành chính, quản lý lao động, quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo các hoạt động của Viện đi vào nề nếp, đúng quy định các hoạt động điều hành chung của cơ quan.

 

Về xuất bản, trong năm 2019, Chi bộ đã chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo Viện khuyến khích cán bộ trong viện công bố ở nước ngoài và trong nước các kết quả nghiên cứu. Kết quả là, về công bố quốc tế, đã có 2 chương sách thuộc danh mục scopus; 05 bài tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN; 01 bài in trong kỷ yếu hội thảo quốc tế; 20 bài trình bày tại các hội thảo quốc tế; công bố trong nước có 01 chương sách, 39 bài tạp chí và 23 bài trình bày tại các hội thảo quốc gia.

 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp nhà nước và cấp Bộ, trong năm 2020, Viện đã xuất bản mới 02 cuốn sách: ‘Bạo lực gia đình ở Việt Nam, thực trạng và các yếu tố tác động” và “ Thực hiện bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”.

 

Về hoạt động tư vấn chính sách, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới với nòng cốt là đảng viên trong Chi bộ đã ­tham gia khuyến nghị và xây dựng chính sách về hôn nhân và gia đình, an sinh xã hội, giá trị gia đình, đặc điểm hôn  nhân và gia đình, giáo dục trẻ em, ly hôn, người cao tuổi, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.v.v. gửi Chính phủ và bộ ngành. Tham gia các báo cáo cho Vai trò của gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 thuộc Đề tài Tổng kết 10 năm cương lĩnh phát triển đất nước và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 phục vụ văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động tư vấn chính sách được thúc đẩy thông qua việc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hội thảo khoa học lớn công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu và định hướng khuyến nghị chính sách về phụ nữ, trẻ em, gia đình, người cao tuổi.

 

Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh thông qua các hình thức như hợp tác nghiên cứu, xuất bản, tổ chức hội thảo quốc tế. Trong năm 2019 đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với một số cơ quan và tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác (với KWDI, Hàn Quốc). Triển khai một số đề xuất dự án HTQT với một số viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới như đồng chủ nhiệm đề tài: Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) Award Guidance Note 2019, 2020-2022 về trao đổi  học giả và nghiên cứu sinh tương đương. Hợp tác xuất bản một số tạp chí chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi tại Ba Lan. Tham gia tổ chức và trình bày báo cáo tại nhiều hội thảo quốc tế tổ chức ở nước ngoài.

 

Tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh của Viện với 3/5 cán bộ làm tạp chí là đảng viên đồng thời là lãnh đạo và cán bộ biên tập của tạp chí đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác tạp chí. Sau khi kiện toàn vị trí Tổng Biên tập (đảng viên thuộc Chi bộ), tạp chí đã thành lập hội đồng biên tập mới, nâng điểm tạp chí trong hội đồng chức danh giáo sư, đẩy mạnh hợp tác bộ ngành trong xuất bản 02 số chuyên đề về phụ nữ, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình, và toàn bộ 6 số tạp chí tiếng Việt và 02 số tạp chí tiếng Anh hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chuyên môn.

 

Chi bộ cũng đã chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo Viện đảm bảo hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ liên tục. Hầu hết đảng viên trong chi bộ đã tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng như cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lí luận chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh theo đề án 165. Trong đó, 03 đảng viên đã gia học tại Newzealand và Australia. Năm 2019, Viện có 02 viên chức là đảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở và 01 viên chức đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp học viện.

 

Với những nỗ lực vượt bậc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của tập thể Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Chi bộ Viện, kết quả hoạt động của năm 2018, Viện đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 155/QĐ-KHXH ngày 29/1/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và được tặng Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-KHXH ngày 29/1/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Đặc biệt Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới được vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 1020/QĐ-Ttg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong năm 2019, 100% cán bộ viên chức trong viện, trong đó có 14 đảng viên đạt tiêu chuẩn Lao động tiên tiến. Mỗi cán bộ có ít nhất một bài tạp chí. Toàn bộ cán bộ hoàn thành đúng tiến độ tất cả các đề tài nghiên cứu. Qua bình xét, 2 đảng viên được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, trong đó 1 đảng viên được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 4 tập thể phòng được bình chọn là Tập thể Lao động xuất sắc và 3 tập thể Lao động tiên tiến.

 

Tập thể Viện Nghiên cứu Gia đình và giới đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam công nhận là Tập thể lao động xuất sắc năm 2019. Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Để có được thành tích trên, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi ủy và Chi bộ chỉ đạo Viện và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch của năm. Chi ủy và Chi bộ thường xuyên bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động theo tháng, quý và kế hoạch của cả năm. Người đứng đầu luôn chủ động, quyết liệt trong điều hành, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của viện và mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước. Kết quả đạt được của năm 2019 có nhiều nổi bật về nghiên cứu khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học cả ở quốc tế và trong nước.

 

Mặt khác, yếu tố con người đã đóng một vai trò rất quan trọng quyết định những thành tựu đã đạt được của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nói chung và Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nói riêng.  Chi bộ Viện với nòng cốt là các nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới đã gương mẫu, nỗ lực thực hiện và hoàn thành hệ thống đề tài các cấp đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. Những sản phẩm nghiên cứu khoa học là các đầu sách xuất bản, các bài tạp chí khoa học trong và ngoài nước, báo cáo tham luận tại các hội thảo khoa học ngày càng phong phú, đa dạng và có chất lượng chuyên môn cao. Các đảng viên trong Chi bộ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động đánh giá và góp ý cho việc xây dựng chính sách ở những lĩnh vực liên quan đến chức năng nghiên cứu của Viện, thông qua nhiều kênh khác nhau như cán bộ của Viện tham gia trực tiếp trong các ban, nhóm soạn thảo, biên tập các văn kiện chính sách, trình bày báo cáo ở các hội thảo, gửi văn bản góp ý chính sách, tư vấn.

 

Chi ủy, chi bộ cũng đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội(KHXH) Việt Nam. Chi bộ phân công đảng viên và chi ủy tham gia viết một số báo cáo cho các hội thảo do Đảng ủy tổ chức như báo cáo về Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, báo cáo thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7, báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05, chỉ thị 01 và nhiều hoạt động khác. Qua đó, Chi bộ đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng đảng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Tính đến năm 2020, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã có 33 năm xây dựng và phát triển. Trong chặng đường dài đó, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới luôn luôn đồng hành chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo Viện để lãnh đạo tập thể Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới ở Việt Nam. Mỗi đảng viên của Chi bộ đồng thời là cán bộ của Viện đã và đang tiếp tục có những đóng góp quan trọng nổi bật trong thành tích nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nói riêng và của sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung./.

 

2020

Phan Thị Thanh Mai