Liên kết web
Số lượt truy cập

25

1889575

Tin hoạt động

CHI BỘ ĐẢNG VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI VÀ CÔNG TÁC NÂNG CAO LẬP TRƯỜNG TƯ TƯỞNG ĐẢNG VIÊN

17/06/2020
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng: “Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng”, tập trung vào củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Một trong các giải pháp chủ yếu là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời quan qua, Chi bộ Viện NC Gia đình và Giới đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng đảng viên để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

-   Chi bộ thường xuyên quan tâm đến tư tưởng đảng viên và quần chúng trong  cơ quan, qua đó chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, quần chúng trước sự biến động không ngừng của tình hình chính trị trong nước và thế giới. Từ đó, chi bộ cung cấp những thông tin chính thống của đảng bộ cấp trên, của chính phủ định hướng lập trường tư tưởng cho đảng viên, quần chúng vững vàng trước những biến động và có tinh thần yên tâm, hăng hái, tích cực trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

-   Trang bị kiến thức cho các đảng viên, quần chúng qua cung cấp các tài liệu học tập và qua các buổi sinh hoạt thường kỳ và nói chuyện chuyên đề. Chi bộ đã thực hiện mời chuyên gia đến nói chuyện thời sự, tình hình biển đảo và chính sách của Việt Nam. Từ đó, nâng cao lập trường của đảng viên trong việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng; giữ vững lập trường và tư tưởng trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

-   Định hướng các đảng viên tham dự các lớp đào tạo lý luận trung cấp, cao cấp từ đó nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đảm bảo sự vững vàng về lập trường chính trị cho đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã có 2 đồng chí đảng viên hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị và 5 đồng chí hoàn thành lớp Lý luận trung cấp. Các đồng chí tham dự khóa học đều đạt được thành tích cao trong học tập, một đồng chí nhận được giấy khen của cơ sở đào tạo vì có thành tích tốt trong học tập. Chi bộ còn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên phát hiện những quần chúng ưu tú, cử tham dự lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.  Về công tác phát triển đảng viên, trong 5 năm gần đây đã phát triển được 2 đảng viên và đang có những hoạt động bồi dưỡng, dìu dắt nhiều đối tượng ưu tú để giới thiệu kết nạp trong thời gian tới.

 

Với những kết quả trong hoạt động nâng cao lập trường tư tưởng đảng viên và quần chúng ưu tú, Chi bộ Đảng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã được đánh giá là Chi bộ đoàn kết, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

2020

Th.S. Nguyễn Đức Tuyến, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới