Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

9

240157

Chi tiết tạp chíSố 5 - 2017

Sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức nghề công tác xã hội trong chương trình đào tạo đại học

Tác giả: Nguyễn Thị Thái Lan

Trang: 82-92

Tóm tắt: Công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp và là một ngành khoa học nhằm hỗ trợ giải quyết những khó khăn gây cản trở tới sự phát triển, an sinh và hạnh phúc của con người. Công tác xã hội đặc biệt quan tâm đến trợ giúp các nhóm yếm thế như người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi,v.v. Chính vì là một nghề chăm sóc, trợ giúp xã hội cho con người, đạo đức nghề nghiệp luôn được coi trọng và là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đào tạo, thực hành và nghiên cứu trong công tác xã hội. Bài viết này trình bày một phần những phát hiện của nghiên cứu “Xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức công tác xã hội” liên quan đến nhận thức, hiểu biết và phương thức áp dụng các quy định đạo đức nghề và chuẩn đầu ra trong đào tạo công tác xã hội.

Thái độ và mong muốn sinh con của người dân: Nghiên cứu tại Hà Nội

Tác giả: Đoàn Kim Thắng

Trang: 70-81

Tóm tắt: Dựa vào nguồn số liệu của hai cuộc khảo sát ở Hà Nội năm 2010 và 2014, bài viết phân tích thái độ và mong muốn sinh con của người dân Hà Nội và các yếu tố tác động đến mong muốn sinh con trai. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ về việc sinh con, mong muốn về số con và việc sinh con trai con gái có những khác biệt theo đặc điểm cá nhân và gia đình của người trả lời. Nhóm người trẻ tuổi, người sống ở thành thị mong muốn sinh con trai thấp hơn. Sự thiên vị con trai thể hiện rõ hơn ở lớp người lớn tuổi, người sống ở nông thôn, điều đó cho thấy các giá trị truyền thống về sinh đẻ vẫn đang được bảo lưu mạnh mẽ hơn ở thế hệ người cao tuổi và ở khu vực nông thôn.

Biến đổi trong hôn nhân của người Sán Chay (Qua nghiên cứu trường hợp người Sán Chay ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên)

Tác giả: Nghiêm Thị Minh Hằng

Trang: 61-69

Tóm tắt: Dựa vào kết quả của nghiên cứu về “Hôn nhân của người Sán Chay ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” năm 2017, bài viết phân tích sự biến đổi trong hôn nhân của người Sán Chay cũng như lý giải nguyên nhân của sự biến đổi đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tìm hiểu bạn đời, quyền quyết định hôn nhân, độ tuổi kết hôn, hình thái cư trú sau hôn nhân và lễ nghi kết hôn của người Sán Cháy hiện nay đã có sự biến đổi, cùng với việc mở rộng mối quan hệ hôn nhân đa sắc tộc tạo nên quan hệ gia đình, cộng đồng mở rộng thích ứng và hòa nhập trong quá trình giao lưu, phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các yếu tố tác động đến phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình người dân tộc thiểu số

Tác giả: Trần Thị Thanh Loan

Trang: 50-60

Tóm tắt: Trên cơ sở hai bộ số liệu về Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện năm 2014 và Nghiên cứu giới và gia đình do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội triển khai năm 2012, bài viết nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình người dân tộc thiểu số thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến. Kết quả phân tích cho thấy, trong công việc tái sản xuất, người vợ là người đảm nhiệm chính. Sự xuất hiện nhiều hơn các thiết bị hiện đại trong gia đình không những không làm giảm bớt số công việc tái sản xuất trong gia đình của người vợ mà trái lại còn có xu hướng khiến con số này tăng lên. Sự chia sẻ của bố mẹ vợ/chồng khi sống cùng giúp làm giảm số lượng các công việc tái sản xuất mà người vợ đảm nhiệm trong gia đình. Về sản xuất kinh doanh hộ gia đình, có sự liên kết chặt chẽ giữa khả năng nam giới là người đảm nhiệm chính các hoạt động sản xuất kinh doanh nếu hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự thông thạo tiếng phổ thông là một lợi thế làm tăng khả năng chồng đóng vai trò chính công việc sản xuất kinh doanh của hộ nhưng không làm thay đổi vai trò là người phụ giúp của người vợ.

Ứng phó của phụ nữ bị bạo lực gia đình (Phân tích định tính ở Thừa Thiên - Huế và An Giang)

Tác giả: Trương Thị Thu Thủy

Trang: 36-49

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quá trình nhận thức và ứng phó của người phụ nữ khi họ bị bạo lực gia đình thông qua phân tích tài liệu thứ cấp và dữ liệu phỏng vấn định tính thu thập được tại Thừa Thiên -Huế và An Giang trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ có tên "ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay" năm 2017. Kết quả cho thấy khi người phụ nữ có nhận thức đúng về các nguyên nhân dẫn đến việc họ bị bạo lực và chủ động tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề thì tình trạng bạo lực hoàn toàn có khả năng được giảm thiểu. Bên cạnh đó, gia đình nội ngoại cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người phụ nữ thoát khỏi bạo lực gia đình.

Chính sách và mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại Hàn Quốc hiện nay

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân

Trang: 26-35

Tóm tắt: Hàn Quốc với những đặc trưng văn hoá khá tương đồng với Việt Nam đã có những chính sách rất tích cực trong phòng chống bạo lực gia đình. Thành công của các mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở Hàn Quốc là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam. Bài viết tổng quan các chính sách về phòng chống bạo lực gia đình của Chính phủ Hàn Quốc trong những năm gần đây và phân tích, đánh giá những thành tựu của các mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu về bạo lực gia đình: Từ lý thuyết tới thực tiễn

Tác giả: Dương Kim Anh

Trang: 15-25

Tóm tắt: Bạo lực gia đình là vấn đề toàn cầu. Vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm là hết sức cần thiết trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Bài viết này chia sẻ một số cách tiếp cận nghiên cứu về bạo lực gia đình trên thế giới, gợi ý những điểm có thể áp dụng được trong nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam. Bạo lực gia đình chính là hình thức bạo lực trên cơ sở giới, xâm phạm quyền con người, phẩm giá con người, gây cản trở cho tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới. Nghiên cứu về bạo lực gia đình cần lưu tâm đến tiếp cận từ góc độ giới, tiếp cận quyền con người. Bên cạnh đó cần lưu ý tới các phương pháp tiếp cận đồng bộ khác như tiếp cận từ góc độ luật pháp chính sách, từ góc độ văn hóa xã hội, hoặc coi bạo lực gia đình như một vấn đề cản trở sự phát triển. Nghiên cứu về bạo lực gia đình cần sử dụng kết hợp hai phương pháp định tính và định lượng để có thể giải quyết các hạn chế về số liệu nghiên cứu. Đặc biệt, khi nghiên cứu bạo lực gia đình cần lưu tâm đến vấn đề đạo đức nghiên cứu.

Nghiên cứu bạo lực gia đình đối với trẻ em: Một số vấn đề lý luận

Tác giả: Đặng Bích Thủy

Trang: 3-14

Tóm tắt: Bạo lực gia đình đối với trẻ em là vấn đề được quan tâm nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu nhằm nỗ lực đưa ra các biện pháp phòng chống và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong nghiên cứu, xuất phát từ các khác biệt trong quan niệm về bạo lực gia đình đối với trẻ em và mức độ quan tâm tới các hình thức khác nhau về bạo lực, cũng như sự chênh lệch về quy định luật pháp của các quốc gia về vấn đề này. Sự khác biệt và chênh lệch này đã dẫn đến những khoảng trống cần quan tâm trong các nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với trẻ em. Nhìn từ góc độ lý luận, bài viết phân tích những khác biệt trong quan niệm về khái niệm bạo lực gia đình đối với trẻ em và các hình thức bạo lực đối với trẻ em, góp phần bao quát đầy đủ mọi hình thức bạo lực phổ biến đối với trẻ em đang diễn ra trong gia đình hiện nay.