Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

10

219860

Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ và Giới (20/06/2018)

Trưởng phòng: Trần Thị Hồng
Học vị: Tiến sĩ xã hội học
Email: hong_xhh@yahoo.com
Đt: 024 3933 4622

Phòng Nghiên cứu Gia đình (19/07/2018)

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hương Trầm
Thạc sĩ xã hội học
Đt: 024 3933 2985

Phòng Nghiên cứu Các vấn đề Xã hội (20/06/2018)

Trưởng phòng: Lê Ngọc Lân
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Email : lan6212@yahoo.com
Đt: 0915 956145

Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên (20/06/2018)

Trưởng phòng: Đặng Bích Thủy
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
Email: thuy06dang@yahoo
Đt cơ quan: 024 3933 3614
Đt di động: 091 336 5404

Phó Trưởng phòng: Trần Quý Long
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học

Các tin cũ hơn.................................................