Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Bình đẳng giới (03/02/2016)

Trưởng phòng: Trần Thị Hồng
Học vị: Tiến sĩ xã hội học
Email: hong_xhh@yahoo.com
Đt: 04 3933 4622

Phòng Nghiên cứu Gia đình (07/01/2016)

Trưởng phòng: Đặng Thị Hoa
Tiến sĩ dân tộc học
ĐT: 84.4.39332985

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hương Trầm
Thạc sĩ xã hội học

Phòng Nghiên cứu Những vấn đề chung (26/08/2016)

Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Ngọc Lân
Học vị: Thạc sĩ Xã hội học
Email : lan6212@yahoo.com
Đt: 0915 956145

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ (26/08/2016)

Trưởng phòng: Trần Thị Minh Thi
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
Địa chỉ: Tầng 4, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
Đt: 04 3933 3088

Phòng Nghiên cứu Trẻ em (26/08/2016)

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Đặng Bích Thủy
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học
Email: thuy06dang@yahoo
Đt cơ quan: 04 3933 3614
Đt di động: 091 336 5404

Phó Trưởng phòng: Trần Quý Long
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học

Trung tâm Tư vấn (07/01/2016)

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Hữu Minh
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
ĐT: 04.39332986; 04-39330435

Các tin cũ hơn.................................................