Liên kết web
Số lượt truy cập

47

2017564

Hoạt động Khoa học

GS. TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

03/01/2024
Ngày 21/12/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã có buổi làm việc và tọa đàm khoa học với GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV (nhiệm kì 2021-2026), nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng cùng với các Nhà khoa học là thành viên Hội đồng khoa học thuộc Viện, các cán bộ phụ trách các phòng và tương đương. Mở đầu buổi làm việc và tọa đàm, thay mặt Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, TS. Nguyễn Đình Tuấn đã cảm ơn GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân đã đến làm việc và trao đổi với Viện một số vấn đề nghiên cứu về gia đình; đồng thời giới thiệu khái quát về cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu chính của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.
GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân và các cán bộ
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Trao đổi tại tọa đàm GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích về tình hình dân số và các vấn đề cấp bách đặt ra với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu. GS nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu và dự báo về mức sinh của Việt Nam trong thời gian tới. Với nhiều trăn trở và tâm huyết cho công tác phát triển gia đình Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu về hôn nhân, gia đình, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới sẽ có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này. Đồng thời đề xuất những giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc và phát triển bền vững.

 

PGS. TS. Trần Thị Minh Thi, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới và các Nhà khoa học thuộc Viện đã chia sẻ với GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân về các kết quả nghiên cứu và các đóng góp của Viện trong 10 năm qua. Một số kết quả nghiên cứu của Viện đã có những đóng góp cụ thể cho Đảng và Nhà nước trong công tác hoạch định chính sách và được vận dụng vào thực tiễn như Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

 

Báo cáo về định hướng nghiên cứu của Viện, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho biết trong 10 năm tới Viện sẽ tiếp tục tập trung kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận cơ bản và nghiên cứu thực tiễn về  vấn đề hôn nhân, gia đình và giới. Trong đó, có những nghiên cứu đánh giá về việc thực hiện các chính sách về hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới; nghiên cứu sự biến đổi của hôn nhân và gia đình trong bối cảnh mới; vai trò, chức năng của gia đình, văn hóa gia đình; khả năng ứng phó của gia đình trước dịch bệnh và biến đổi khí hậu; phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình; nghiên cứu dịch vụ xã hội phục vụ gia đình; giáo dục, chăm sóc trẻ em, v.v.. Bên cạnh đó, Viện cũng tiếp tục tập trung nghiên cứu sâu đến các lĩnh vực như bình đẳng giới; di cư; các chỉ số về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; nghiên cứu về quyền phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. 

GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tại Tọa đàm

 

GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao về những kết quả nghiên cứu cũng như đóng góp của Viện cho công tác gia đình trong thời gian qua và những định hướng nghiên cứu của Viện trong 10 năm tới. Giáo sư cho rằng thông qua kết quả nghiên cứu, Viện có thể đưa ra dự báo, xây dựng thông điệp về gia đình và xã hội Việt Nam hàng năm. Kết thúc buổi làm việc và tọa đàm GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn những chia sẻ, trao đổi của các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và chúc Viện sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và giảng dạy về hôn nhân, gia đình và giới.

2023

 

Việt Phương