Liên kết web
Số lượt truy cập

38

2127915

Hoạt động Khoa học

Công khai đề tài cấp cơ sở 2022

23/12/2023
Danh sách Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2022:

1/ ThS. Vũ Thị Cúc:   /Uploads/files/Cuc.pdf

2/ ThS. Phan Huyền Dân: /Uploads/files/Dan.pdf

3/ ThS. Nguyễn Hà Đông: /Uploads/files/Dong.pdf

4/ TS. Trần Quý Long: /Uploads/files/Long.pdf

5/ ThS. Đặng Thanh Nhàn: /Uploads/files/Nhan.pdf

6/ TS. Trương Thị Thu Thuỷ: /Uploads/files/Thuy.pdf

7/ TS. Bùi Thị Hương Trầm: /Uploads/files/Tram.pdf

8/ ThS. Nguyễn Đức Tuyến: /Uploads/files/Tuyen.pdf