Liên kết web
Số lượt truy cập

96

2131080

Hoạt động Khoa học

GS. TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI (03/01/2024)

Ngày 21/12/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã có buổi làm việc và tọa đàm khoa học với GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV (nhiệm kì 2021-2026), nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng cùng với các Nhà khoa học là thành viên Hội đồng khoa học thuộc Viện, các cán bộ phụ trách các phòng và tương đương. Mở đầu buổi làm việc và tọa đàm, thay mặt Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, TS. Nguyễn Đình Tuấn đã cảm ơn GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân đã đến làm việc và trao đổi với Viện một số vấn đề nghiên cứu về gia đình; đồng thời giới thiệu khái quát về cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu chính của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Quyết định 124/QĐ-GĐ&G (31/12/2023)

Quyết định về việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Quyết định 142/QĐ-GĐ&G (25/12/2023)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Công khai đề tài cấp nhà nước năm 2022-2025 (23/12/2023)

Danh sách chủ nhiệm đề tài:

Công khai đề tài cấp cơ sở 2023 (23/12/2023)

Danh sách các chủ nhiệm đề tài:

Công khai đề tài cấp bộ 2023-2024 (23/12/2023)

Danh sách các chủ nhiệm đề tài:

Công khai đề tài cấp bộ 2021-2022 (23/12/2023)

Danh sách các chủ nhiệm đề tài cấp bộ 2021-2022

Công khai đề tài cấp cơ sở 2022 (23/12/2023)

Danh sách Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2022:

Quyết định 29/QĐ-GĐ&G (23/12/2023)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Quyết định 25/QĐ-GĐ&G (23/12/2023)

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1/2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tin cũ hơn.................................................