Hoạt động Khoa học

CALL FOR APPLICATION (24/07/2020)

The 13th Next-Generation Global Workshop New Risks and Resilience in Asian Societies and the World Date: 21 -23 November 2020 Onsite Venue: Vietnam Academy of Social Sciences, No. 1 Lieu Giai street, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Online venue: By participants of the workshop

Thông báo về việc thay đổi thể thức xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (21/04/2020)

Trước yêu cầu đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng xuất bản Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như xuất phát từ thực tế hoạt động xuất bản, năm 2019, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới đã làm Hồ sơ cải tiến kỳ xuất bản, khuôn khổ và số trang in trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho phép và đề nghị với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

CALL FOR PAPERS (20/04/2020)

(Regular issues on the Vietnam Journal of Family and Gender Studies)

THƯ MỜI (20/04/2020)

Viết bài công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (Vietnam Journal of Family and Gender Studies)

Hội thảo khoa học “Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam: Những kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2019 và những vấn đề chính sách đặt ra” (03/04/2020)

Nhằm nhận diện đặc điểm hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay và xu hướng biến đổi trong thời gian tới, ngày 5 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam: Những kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2019 và những vấn đề chính sách đặt ra”.

HỘI THẢO QUỐC GIA: “KHÔNG GIAN AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH” (03/04/2020)

Việt Nam đã cam kết thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 của Liên hợp quốc, theo đó, một số vấn đề được chú trọng phát triển như an ninh, an toàn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, môi trường sống, trong đó, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng được quan tâm đặc biệt. Không gian an toàn sẽ tăng trao quyền cho phụ nữ thông qua thúc đẩy phụ nữ tiếp cận các nguồn lực. Không gian an toàn vừa là nhu cầu cơ bản, thiết thực, vừa là nhu cầu chiến lược cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/04/2020)

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai hệ đề tài cơ sở về “Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam giai đoạn 1976-1986”. Đây là hệ đề tài thuộc hướng nghiên cứu về lịch sử gia đình Việt Nam, tiếp nối hệ đề tài về “Lịch sử gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 1960-1975” đã thực hiện năm 2017.

Sinh hoạt khoa học bằng Tiếng Anh (03/04/2020)

Vào ngày 24/11/2018,trong khuôn khổ các hoạt động khoa học thường niên năm 2018, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức một buổi sinh hoạt khoa học Tiếng Anh với chủ đề” Mental health and Psychosocial Wellbeing of Children and Young people in Viet Nam”(Tạm dịch: Sức khỏe tâm thần và đời sống tâm ly của trẻ em và thanh niên Việt nam) do TS. Đặng Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học thu hút sự tham gia không chỉ của các Đoàn viên thanh niên mà còn toàn thể cán bộ trong Viện NC Gia đình và Giới.

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả sơ bộ nghiên cứu khoa học năm 2018 Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/04/2020)

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai hệ đề tài cơ sở về “Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam giai đoạn 1976-1986”. Đây là hệ đề tài thuộc hướng nghiên cứu về lịch sử gia đình Việt Nam, tiếp nối hệ đề tài về lịch sử gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 1960-1975 năm 2017. Nhiệm vụ chung của các đề tài là nhằm nhận diện những đặc điểm và khuôn mẫu hôn nhân-gia đình đồng bằng sông Hồng trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, về một số chủ đề, bao gồm lựa chọn bạn đời, tổ chức cuộc sống những năm đầu sau kết hôn, phân công lao động giữa vợ và chồng, quyền quyết định giữa vợ và chồng, và một số khía cạnh của đời sống tâm lý tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1975-1986. Các nghiên cứu triển khai thực địa tại Nam Định và Thái Bình, với lượng mẫu là 800 người kết hôn trong giai đoạn 1975-1986.

Các tin cũ hơn.................................................