Hoạt động Khoa học

Hội thảo Quốc tế “13th Next-Generation Global Workshop” với chủ đề “New Risks and Resilience in Asian Societies and the World” (25/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-KHXH ký ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trường đại học Kyoto University (Nhật Bản) và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Nghiên cứu Con người (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “13th Next-Generation Global Workshop” (NGGW) (tạm dịch: Hội thảo Toàn cầu của Thế hệ kế tiếp lần thứ 13) vào ngày 21-23/11/2020 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội trong xã hội già hóa dân số” (25/12/2020)

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức hội thảo “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội trong xã hội già hóa dân số”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đề tài “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội thích ứng bối cảnh già hóa dân số của Việt Nam”. Đề tài là nghiên cứu hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Mục đích của Hội thảo là chia sẻ các kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới về vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, cụ thể là về nhu cầu nguồn lao động, việc làm và thực trạng lao động việc làm của NCT hiện nay và đề xuất kiến nghị chính sách về các vấn đề có liên quan trong thời gian tới.

CALL FOR APPLICATION (24/07/2020)

The 13th Next-Generation Global Workshop New Risks and Resilience in Asian Societies and the World Date: 21 -23 November 2020 Onsite Venue: Vietnam Academy of Social Sciences, No. 1 Lieu Giai street, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Online venue: By participants of the workshop

Thông báo về việc thay đổi thể thức xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (21/04/2020)

Trước yêu cầu đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng xuất bản Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như xuất phát từ thực tế hoạt động xuất bản, năm 2019, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới đã làm Hồ sơ cải tiến kỳ xuất bản, khuôn khổ và số trang in trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho phép và đề nghị với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

CALL FOR PAPERS (20/04/2020)

(Regular issues on the Vietnam Journal of Family and Gender Studies)

THƯ MỜI (20/04/2020)

Viết bài công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (Vietnam Journal of Family and Gender Studies)

Hội thảo khoa học “Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam: Những kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2019 và những vấn đề chính sách đặt ra” (03/04/2020)

Nhằm nhận diện đặc điểm hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay và xu hướng biến đổi trong thời gian tới, ngày 5 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam: Những kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2019 và những vấn đề chính sách đặt ra”.

HỘI THẢO QUỐC GIA: “KHÔNG GIAN AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH” (03/04/2020)

Việt Nam đã cam kết thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 của Liên hợp quốc, theo đó, một số vấn đề được chú trọng phát triển như an ninh, an toàn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, môi trường sống, trong đó, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng được quan tâm đặc biệt. Không gian an toàn sẽ tăng trao quyền cho phụ nữ thông qua thúc đẩy phụ nữ tiếp cận các nguồn lực. Không gian an toàn vừa là nhu cầu cơ bản, thiết thực, vừa là nhu cầu chiến lược cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/04/2020)

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai hệ đề tài cơ sở về “Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam giai đoạn 1976-1986”. Đây là hệ đề tài thuộc hướng nghiên cứu về lịch sử gia đình Việt Nam, tiếp nối hệ đề tài về “Lịch sử gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 1960-1975” đã thực hiện năm 2017.

Các tin cũ hơn.................................................