Hoạt động Khoa học

Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2014 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

11/05/2017
Nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học thường niên năm 2015, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học năm 2014 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Tham dự Hội thảo gồm có Lãnh đạo Viện và các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới khai mạc hội thảo; hội thảo được chia làm 2 phiên với các chủ đề: Nghiên cứu về phụ nữ, trẻ em và thanh niên và Nghiên cứu về gia đình.

Trong phiên thứ nhất với chủ đề Nghiên cứu về phụ nữ, trẻ em và thanh niên, dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Hữu Minh TS. Đặng Thị Hoa, gồm 3 báo cáo: Tổng quan về các chính sách thúc đẩy sự phát triển phụ nữ ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay - ThS. Đặng Thanh Nhàn; Tổng quan một số vấn đề lý luận về buôn bán trẻ em - ThS. Đặng Bích Thuỷ; Một số khía cạnh văn hoá và lối sống của thanh niên Hà Nội qua các cuộc khảo sát gần đây -TS. Trần Thị Hồng.

Tại phiên thứ hai của hội thảo, dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Ngọc Văn và TS. Trần Thị Minh Thi, các báo cáo về chủ đề Nghiên cứu về gia đình như: Một số khía cạnh của các mối quan hệ cơ bản trong gia đình người dân Hà Nội đầu thế kỷ 21 (qua một số cuộc khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới) -ThS. Lê Ngọc Lân; Một số khía cạnh giới trong quan hệ vợ chồng của người dân Hà Nội qua các cuộc khảo sát gần đây -ThS. Lỗ Việt Phương; Tổng quan một số vấn đề về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu mâu thuẫn vợ chồng - ThS. Trần Thị Vân Nương .

Các báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi cả về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Đánh giá kết quả của các Hôi thảo này, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho rằng: Hội thảo đã đạt được mục tiêu giới thiệu và chia sẻ các kết quả nghiên cứu của Viện trong thời gian qua, gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo; đồng thời hội thảo cũng là một cơ hội để nhiều nhà nghiên cứu trẻ được tham gia thảo luận và trao đổi, làm giàu kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu, kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu và các kỹ năng phân tích vấn đề nghiên cứu của mình. 

Hải Nam