Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Hành chính-Tổng hợp (20/12/2022)

Trưởng phòng: Đỗ Đình Lền
Học vị:Thạc sĩ
Đt: 024 3825 2372

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (20/12/2022)

Trưởng phòng: Lỗ Việt Phương
Học vị: Thạc sỹ
ĐT: 024.3933 2986

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (05/08/2022)

27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com
Điện thoại: 024 3933 1743

Tổng biên tập: Trần Thị Minh Thi:
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ

Thư ký Tòa soạn: Hà Thị Minh Khương:
Học vị: Thạc sỹ

Các tin cũ hơn.................................................