Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính (03/04/2020)

Đt: 024 3825 2372

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế và Thư viện (21/04/2020)

Phó trưởng phòng: Lỗ Việt Phương
Học vị: Thạc sỹ
ĐT: 024.3933 2986

Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/07/2020)

27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com
Điện thoại: 024 3933 1743; Fax: 024 933 2890

Trưởng phòng: Hà Thị Minh Khương:
Học vị: Thạc sỹ

Các tin cũ hơn.................................................