Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

19

242348

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính (19/07/2018)

Phó trưởng phòng Phụ trách: Phí Hải Nam
Học vị: Thạc sĩ
ĐT (Phó trưởng phòng): 024 3933 2890
ĐT (Phòng): 024 3825 2372

Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác Quốc tế (20/06/2018)

Phó trưởng phòng: Lô Việt Phương
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học
ĐT: 024.3933 2986

Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (18/03/2019)

Trưởng phòng : Hà Thị Minh Khương
Học vị: Thạc sỹ

Các tin cũ hơn.................................................