Liên kết web
Số lượt truy cập

45

2017534

Hoạt động Khoa học

Thư mời viết bài hội thảo quốc gia

20/08/2023
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH VÀ GIỚI TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ 21”

Kính gửi: Các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý và hoạch định chính sách

 

Sau hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam đã có những biến đổi rõ nét và toàn diện trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực gia đình và giới. Bên cạnh việc tiếp nhận những tác động tích cực về kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển ở thế kỷ mới, gia đình và vấn đề giới ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn: xuất hiện các loại hình gia đình mới; một số chức năng gia đình suy giảm; tỷ lệ ly hôn gia tăng; bạo lực gia đình, mâu thuẫn, xung đột vợ chồng và giữa các thế hệ vẫn tồn tại, bất bình đẳng giới…

 

Bối cảnh kinh tế-xã hội trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21 đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải có những hiểu biết đầy đủ, cập nhật về đặc điểm của sự biến đổi gia đình và giới ở Việt Nam. Để phản ánh thực tiễn, sự hiểu biết, những phân tích chuyên sâu về biến đổi gia đình và giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21 và cung cấp những nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sự biến đổi của gia đình và vấn đề giới ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Biến đổi gia đình và giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21”.

 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý Cơ quan, các Nhà khoa học, Giảng viên và các Nhà quản lý và hoạch định chính sách viết bài tham gia Hội thảo theo các thông tin và kế hoạch như sau:

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo:

 

Thời gian dự kiến: ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

2. Nội dung hội thảo:

 

Nội dung 1. Biến đổi cấu trúc gia đình Việt Nam trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

Nội dung 2. Biến đổi chức năng gia đình Việt Nam trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

Nội dung 3. Biến đổi giá trị gia đình Việt Nam trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

Nội dung 4. Biến đổi về những mối quan hệ trong gia đình Việt Nam ở những thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

Nội dung 5. Những vấn đề giới trong gia đình Việt Nam ở những thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

Nội dung 6. Những vấn đề đặt ra, khuyến nghị, giải pháp về phát triển gia đình và giới trong những thập kỷ tiếp theo.

 

3. Kế hoạch gửi bài tham gia Hội thảo:

 

Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt: 10/9/2023. Tóm tắt được viết với độ dài tối đa là 300 từ.

Thời hạn xác nhận của Ban Tổ chức về tóm tắt: 20/9/2023.

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: 20/10/2023.

 

4. Yêu cầu về bài viết:

 

Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4, dung lượng từ 4.500-7000 từ, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng Single, cách dòng 6pt.

Cấu trúc bài viết: Tên bài, Tên tác giả, Tóm tắt, Từ khóa, Bài viết chính, Tài liệu tham khảo.

Thông tin về tác giả (cuối bài viết): ghi rõ tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email.

Bài viết chưa được gửi hoặc đăng trên sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo.

 

5. Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

 

Th.S. Lỗ Việt Phương,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

27, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: qlkh.ifgs@gmail.com

Điện thoại: 024.3933.4622 hoặc 0915.112.248.

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm tham gia gửi bài của Quý Cơ quan, các Nhà khoa học, các Giảng viên, các Nhà quản lý và hoạch định chính sách trong lĩnh vực gia đình và giới.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

 

 


Tải về