Liên kết web
Số lượt truy cập

42

2127955

Chi tiết báo cáo

Một số khía cạnh về văn hóa và lối sống của thanh niên Hà Nội qua các cuộc khảo sát gần đây

Tác giả: Trần Thị Hồng, Trần Thị Thanh Loan

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 67

Từ khóa: Văn hóa thanh niên, Lối sống thanh niên, Thanh niên Hà Nội

File toàn văn đính kèm: Tải về