Chi tiết báo cáo

Một số khía cạnh về văn hóa và lối sống của thanh niên Hà Nội qua các cuộc khảo sát gần đây

Tác giả: Trần Thị Hồng, Trần Thị Thanh Loan

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 67

Từ khóa: Văn hóa thanh niên, Lối sống thanh niên, Thanh niên Hà Nội

File toàn văn đính kèm: Tải về