Lãnh đạo viện

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi (03/04/2020)

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
Điện thoại: 024-39330435

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Đặng Thị Hoa (04/04/2020)

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Dân tộc học
Điện thoại: 024-3933 0102

Các tin cũ hơn.................................................