Quy chế hoạt động

Nội quy thư viện

12/02/2016

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

Phòng Thông tin – Thư viện

********

NỘI QUY THƯ VIỆN

 

1.Thời gian phục vụ

Bạn đọc trong Viện: Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bạn đọc ngoài Viện: Thứ ba và thứ tư hàng tuần

2.  Quy định chung dành cho bạn đọc

Khi vào phòng thư viện, túi, cặp xách phải để đúng nơi qui định.

Giữ gìn trật tự, vệ sinh. Không mang chất dễ gây cháy, nổ, không hút thuốc lá trong Thư viện.

Có nghĩa vụ xuất trình để kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện.

Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

Khi sử dụng máy tính tra cứu phải thao tác theo sự  hướng dẫn của cán bộ thư viện.

Việc sao chụp tài liệu trong thư viện phải tuân theo các quy định của Pháp luật về tác quyền và theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện.

 Không được vào các khu vực dành riêng cho cán bộ thư viện nếu không có nhiệm vụ.

3. Quy định dành cho bạn đọc trong Viện

 Toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới  được sử dụng các dịch vụ của thư viện: mượn sách, tài liệu về nhà và sử dụng các cơ sở dữ liệu tra cứu của phòng.

- Sách và tư liệu:

Bạn  đọc được phép  mượn  tối đa 15 cuốn sách hoặc tư liệu/ một lần. Kiểm tra số lượng và tình trạng sách, tư liệu trước khi mượn.

Thời hạn mượn: hai tháng

Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang sách/tư liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn sách/tư liệu mới khi đã trả sách/tư liệu cũ.

Cán bộ trước  khi chuyển cơ quan, đi học nước ngoài hay nghỉ hưu phải trả hết sách/tư liệu cho phòng.

Nếu bạn đọc làm rách sách/tư liệu phải đền gấp hai lần giá bìa hoặc có trách nhiệm gia cố lại.

Nếu bạn đọc làm mất sách/tư liệu phải đền đúng bản sách/tư liệu đó. Thư viện chấp nhận bản photo theo đúng khổ của bản gốc. Nếu không đền được sách/tư liệu, bạn đọc nộp phạt gấp năm lần giá bìa.

Cán bộ trong Viện không được mượn tư liệu hộ người ngoài Viện

-Tạp chí, báo và từ điển

Bạn đọc chỉ sử dụng các ấn phẩm trên tại Phòng đọc

4- Quy định dành cho bạn đọc không thuộc Viện Nghiên cứu Nghiên cứu Gia đình và Giới

Bạn đọc không thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có nhu cầu đọc sách của Viện  phải có giấy  giới thiệu của cơ quan chủ quản để làm thẻ đọc. Lệ phí làm thẻ là 50.000đ/thẻ/năm ( 30.000 đ/thẻ/năm đối với sinh viên)

Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ, phải  báo ngay cho thư viện để Thư viện cấp lại thẻ.

Bạn đọc viết phiếu yêu cầu mượn sách theo mẫu  quy định. (5 cuốn /một lần). Kiểm tra số lượng và tình trạng sách trước khi mượn đọc

Bạn đọc không được mượn sách, tạp chí về nhà.

Nếu bạn đọc có nhu cầu photo, scan sách, tạp chí xin liên hệ với cán bộ thư viện

Tài liệu chưa công bố (Đề tài, Luận văn, Luận án …) bạn đọc không được mượn.

 

 


Tải về

Các tin cũ hơn.................................................