Chi tiết

Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên)

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2015

Số trang: xi, 635

Từ khóa: Gia đình Việt Nam