Liên kết web
Số lượt truy cập

40

2017446

Chi tiết báo cáo

Nghiên cứu về giới tại các cộng đồng người Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Đỗ Thị Bình

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh Châu âu

Năm xuất bản:

Số trang: 42

Từ khóa: Vai trò giới; Dân tộc ít người; Phụ nữ ; Cao Bằng