Liên kết web
Số lượt truy cập

38

2127928

Chi tiết báo cáo

Một số đặc điểm quan hệ gia đình Việt Nam giai đoạn 1955-1975 qua tài liệu sách, báo, tạp chí

Tác giả: Hà Thị Minh Khương, Đào Hồng Lê

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 55

Từ khóa: Quan hệ gia đình, Gia đình Việt Nam, Lịch sử gia đình

File toàn văn đính kèm: Tải về