Liên kết web
Số lượt truy cập

124

2127865

Chi tiết báo cáo

Một số đặc điểm quan hệ gia đình Việt Nam giai đoạn 1946-1954 qua tài liệu sách, báo, tạp chí

Tác giả: Lê Thị Hồng Hải, Phan Thị Thanh Mai

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 45 xxxx

Từ khóa: Gia đình Việt Nam, Quan hệ gia đình