Liên kết web
Số lượt truy cập

42

2017500

Chi tiết báo cáo

"Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và vai trò người phụ nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước" : Kết quả điều tra xã hội học các tỉnh Miền Bắc

Tác giả: Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

Số trang: 306

Từ khóa: Vai trò phụ nữ; Số liệu thống kê; Miền Bắc