Chi tiết tạp chíSố 6 - 2008

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới - Số 6/2008

Tác giả:

Trang: 1-96

File toàn văn đính kèm: Tải về

Mục lục số 6 năm 2008 TÁC GIẢ TÊN BÀI TRANG Ngô Thị Tuấn Dung Giáo dục - đào tạo nghề nghiệp: Một số vấn đề đặt ra từ góc độ bình đẳng giới 3 Lê Ngọc Lân Một số khía cạnh về lao động việc làm: Phân tích từ góc độ giới (Qua số liệu điều tra Bình đẳng giới 2005) 16 Đặng Thị Thanh Nhàn Di dân tự do nông thôn - đô thị những năm gần đây 31 Phùng Thị Kim Anh Một số tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu bạo lực gia đình 43 Trần Quý Long Lao động nội trợ của phụ nữ nông thôn và các yếu tố tác động (Nghiên cứu tại xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) 53 Đặng Bích Thuỷ Những khác biệt giới trong lao động của trẻ em Việt Nam 66 Phạm Thị Huệ, Lê Việt Nga Trẻ em làm thuê giúp việc: gia đình và thái độ của cộng đồng 79 Đào Hồng Lê Phòng ngừa bạo lực gia đình 90 Kim Anh Hội thảo: Phòng ngừa và hỗ trợ người bán dâm tái hoà nhập cộng đồng 95