Liên kết web
Số lượt truy cập

23

2128040

Chi tiết tạp chíSố 4 - 2008

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới - Số 4/2008

Tác giả:

Trang: 1-96

File toàn văn đính kèm: Tải về

Mục lục số 4 năm 2008 TÁC GIẢ TÊN BÀI TRANG Nguyễn Hữu Minh Phong tục luân chuyển nơi ở sau khi kết hôn: Truyền thống và thực trạng ở nông thôn Việt Nam 3 Nguyễn Đức Chiện Sinh viên sống chung trước hôn nhân tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay: qua góc nhìn báo chí 14 Phạm Hương Trà Biến đổi mức đầu tư cho giáo dục của gia đình 24 Nguyễn Đình Tấn Năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 38 GS. Lê Thi Quyền tự do, trách nhiệm của người phụ nữ trong việc sinh con và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình 48 Ngô Thị Tuấn Dung Nghị sự toàn cầu về vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới: Lịch sử và hiện tại 55 Vũ Thị Cúc Quan hệ giới và môi trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 68 Hoàng Bá Thịnh Về các làn sóng nữ quyền và ảnh hưởng của nữ quyền đến địa vị của phụ nữ Việt Nam 81 Võ Kim Hương Mô hình phát triển doanh nghiệp nữ 90 Lê Thị Hồng Hải Hội thảo "Công bố kết quả nghiên cứu về truyền thông và vấn đề bình đẳng giới" 96