Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

81

199954

Chi tiết sách

Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh chủ biên

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội

Số trang: 635

Giá:

Từ khóa: Gia đình Việt Nam, Biến đổi gia đình