Liên kết web
Số lượt truy cập

111

1867206

Tin hoạt động

Công khai đề tài cấp bộ 2021-2022 (23/12/2023)

Danh sách các chủ nhiệm đề tài cấp bộ 2021-2022

Công khai đề tài cấp cơ sở 2022 (23/12/2023)

Danh sách Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2022:

Quyết định 29/QĐ-GĐ&G (23/12/2023)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Quyết định 25/QĐ-GĐ&G (23/12/2023)

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1/2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

HỘI THẢO KHOA HỌC: “BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT NĂM 2023 VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH” (11/12/2023)

Ngày 07/12/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo khoa học “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình”. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động khoa học thường niên của Viện nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình được các nhà khoa học trong và ngoài Viện thực hiện trong năm 2023. Tham gia chủ trì Hội thảo có TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.

Lễ trao quyết định chế độ hưu trí cho GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (10/12/2023)

Chiều ngày 29/9/2023, tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Lễ trao quyết định chế độ hưu trí cho GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Tham dự buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ông Ngô Tiến Phát Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH VÀ GIỚI TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ 21” (17/11/2023)

Ngày 14/11/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo Quốc gia “Biến đổi Gia đình và Giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21”. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá và thảo luận để nhận diện một cách toàn diện về sự biến đổi của gia đình và giới ở Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 21 cũng như những thành tựu, rào cản và hàm ý chính sách xây dựng gia đình bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.

Tọa đàm kỹ thuật “Đánh giá tác động COVID-19 từ cú sốc việc làm tới phúc lợi hộ gia đình: Ảnh hưởng theo giới” (07/12/2023)

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức buổi Toạ đàm kỹ thuật “Đánh giá tác động COVID-19 từ cú sốc việc làm tới phúc lợi hộ gia đình: Ảnh hưởng theo giới”. Đây là hoạt động phối hợp với nhóm nghiên cứu đến từ Chương trình nghiên cứu "Tác động của Covid - 19 đến sự phát triển bao trùm quản trị dân chủ: Đánh giá nhanh sau đại dịch tại khu vực tiểu vùng sông Mê Kông” hợp tác giữa Trung tâm Phân tích và Dự báo với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC, Canada) và Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI, Campuchia).

Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia (08/11/2023)

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc gia: "Biến đổi gia đình và giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21"

Quyết định 101/QĐ-GĐ&G (19/10/2023)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tin cũ hơn.................................................