Liên kết web
Số lượt truy cập

43

2127902

Chi tiết

Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên)

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2015

Số trang: xi, 635

Từ khóa: Gia đình Việt Nam