Liên kết web
Số lượt truy cập

111

1889732

Chi tiết báo cáo

Bạo lực trên cơ sở giới: Trường hợp Việt Nam

Tác giả: Vũ Mạnh Lợi; Vũ Tuấn Huy; Clement, Jennifer

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản:

Số trang: 51

Từ khóa: Bạo lực gia đình; Bạo lực phụ nữ; Giới; Việt Nam