Liên kết web
Số lượt truy cập

110

1889564

Chi tiết báo cáo

Báo cáo quốc gia lần thứ 3 và 4 : Về tình hình thực hiện Công ước Liên hiệp quốc Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW)

Tác giả: Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

Số trang: 76

Từ khóa: Công ước CEDAW; Bình đẳng giới