Liên kết web
Số lượt truy cập

26

2127736

Chi tiết tạp chíSố 4 (KHPN)

Tạp chí Khoa học về Phụ nữ -Số 4/2006

Tác giả:

Trang: 1-66

Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, mục lục số 4 năm 2006 TÁC GIẢ TÊN BÀI TRANG Lê Ngọc Hùng Phân tích và lồng ghép giới trong giáo dục 3 Ngô Tuấn Dung Giới và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá - Một số vấn đề đặt ra 12 Lê Thi Vấn đề dân số và bình đẳng giới ở Việt Nam 20 Trần Thị Bạch Mai Nữ quản lý đại học ở một số nước trên thế giới 25 Lê Thị Kim Lan Về quan hệ giới ở cộng đồng dân tộc Cơ Tu 32 Trương Thị Hồng Hà Vai trò của Hội Luật gia trong việc bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em 40 Trần Mạnh Cát Nghi lễ cưới truyền thống của người Hàn Quốc 48 Võ Kim Hương Chính sách kinh tế vĩ mô và quyền trẻ em 55 Việt Hoà Hội thảo "Phụ nữ và vấn đề sử dụng đất - Nghiên cứu so sánh Bắc - Nam" 62