Chi tiết tạp chíSố 1 - 2007

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới - Số 1/2007

Tác giả:

Trang: 1-96

File toàn văn đính kèm: Tải về

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới Mục lục số 1 năm 2007 TÁC GIẢ TÊN BÀI TRANG Lê Thi Những cản trở đối với sự phát triển của em gái trong Gia đình Việt Nam - xưa và nay 3 Phạm Ngọc Anh và nhóm nghiên cứu Chính sách thai sản đối với lao động nữ nông thôn 12 Hà Thị Minh Khương Việc sử dụng thời gian rỗi của phụ nữ và nam giới 20 Hoàng Mai Hương Pháp luật Việt Nam và quyền tham gia của phụ nữ theo Công ước CEDAW 35 Nguyễn Thị Phương Yến Phân công lao động theo giới trong gia đình người Raglai và Cơ Ho 45 Nguyễn Hồng Thái Vai trò của các tổ chức, thiết chế xã hội trong giáo dục trước hôn nhân 59 Ngô Thị Tuấn Dung Bạo lực đối với phụ nữ từ góc nhìn toàn cầu 71 Lữ Tuyết Mai Toạ đàm "Nghiên cứu người cao tuổi - Những vấn đề đặt ra hiện nay" 81 Lê Thị Quý RCGAD với mô hình "Làng Việt Nam không có bạo lực" 88 M.K. Lễ ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới 91 H.M.H. Hội thảo "25 năm thực hiện Công ước CEDAW - Thực tiễn tại Việt Nam" 92 Tổng mục lục Tạp chí năm 2006 94