Liên kết web
Số lượt truy cập

42

2127953

Chi tiết sách

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Tác giả: Đặng Thị Hoa chủ biên

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Lần xuất bản: 1st

ISBN:

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 363

Giá:

Từ khóa: Quản lý xã hội, Vùng dân tộc thiểu số