Chi tiết sách

Phụ nữ trong hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam

Tác giả: IFGS, Unwomen, Australian Gov

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Lần xuất bản: 1

ISBN:

Nhà xuất bản:

Số trang: 75

Giá:

Từ khóa: Phụ nữ, Nông nghiệp, Tăng trưởng