Liên kết web
Số lượt truy cập

42

2127762

Chi tiết sách

Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam (Phân tích số liệu khảo sát)

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh Chủ biên

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Lần xuất bản: 1st

ISBN:

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội

Số trang: 110

Giá:

Từ khóa: Trẻ em, Chăm sóc trẻ em